Skip links

Szkolenia – ochrona zdrowia

Katalog szkoleń

tn leader briefing business people PJECLTE

Akredytacja Szpitali a PN-EN 9001:2009

Pragnąc przybliżyć możliwości rozwiązań jakościowych w podmiotach leczniczych zapraszamy na szkolenie z zakresu zarządzania jakością w podmiotach leczniczych.

Zobacz szczegóły
tn Autoprezentacja – efektywne prezentacje

Autoprezentacja – efektywne prezentacje

Szkolenie nabywa i rozwija umiejętności prowadzenia efektywnych prezentacji przy wykorzystaniu technik autoprezentacji.

Zobacz szczegóły
tn Budowanie pozytywnych relacji z pacjentem

Budowanie pozytywnych relacji z pacjentem

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do zbudowania pozytywnej relacji z pacjentami i ich rodzinami.

Zobacz szczegóły
tn Dietoterapia chorób układu sercowo naczyniowego

Dietoterapia chorób układu sercowo-naczyniowego

Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności farmakoterapii chorób układu krążenia. Podniesienie standardów opieki nad pacjentami w przychodni i szpitalu.

Zobacz szczegóły
tn Rola pracowników średniego szczebla w zarządzaniu organizacją 1

Rola pracowników średniego szczebla w zarządzaniu organizacją

Celem szkolenia jest wskazanie problemów, jakie napotykają zakłady opieki zdrowotnej, ich diagnoza oraz możliwości jakie daje rozwój kompetencji przywódczych.

Zobacz szczegóły
tn the medicine workers standing and browsing laptop HQRZSN5

Komunikacja interpersonalna podczas audytu

Szkolenie oraz zajęcia praktyczne koncentrują się na uczeniu i trenowaniu budowania kontaktu oraz radzenia sobie z presją i manipulacją.

Zobacz szczegóły
tn Jak efektywnie zarządzać oddziałem

Jak efektywnie zarządzać oddziałem

Celem szkolenia jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności komunikowania się z zespołem pracowniczym, rozwinięcie umiejętności w zakresie planowania i organizacji pracy własnej oraz zespołu.

Zobacz szczegóły
tn Empatia w obsłudze pacjentów

Empatia w obsłudze pacjentów

Szkolenie to przeznaczone jest dla pracowników placówek medycznych mających codzienny  kontakt z Pacjentami, którzy potrzebują szczególnej troski, opieki, zrozumienia i empatii ze strony personelu medycznego.

Zobacz szczegóły
tn Kontrola zarządcza w podmiocie leczniczym

Kontrola zarządcza w podmiocie leczniczym

Celem tego szkolenia jest przybliżenie jego uczestnikom zmian w ustawie o finansach publicznych dotyczących wprowadzenia systemu kontroli zarządczej oraz jej wpływu na funkcjonowanie jednostki.

Zobacz szczegóły
tn Ochrona danych osobowych 1

Ochrona danych osobowych

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy uczestnikom w jaki sposób przetwarzać dane osobowe, jak je prawidłowo zabezpieczyć oraz jakie dokumenty i procedury należy opracować aby pozostać w zgodnie z przepisami prawnymi

Zobacz szczegóły
tn Negocjacje i komunikacja w pracy z pacjentem

Negocjacje i komunikacja w pracy z pacjentem

Celem szkolenia jest zapoznanie z istotą negocjacji oraz zasadami ich prowadzenia, praktyczne rozwinięcie umiejętności negocjacyjnych w kontakcie z pacjentem i w środowisku medycznym.

Zobacz szczegóły
tn Optymalizacja kosztów w szpitalu

Optymalizacja kosztów w szpitalu

Celem szkolenia jest poznanie metod rachunków kosztów w zarządzaniu szpitalem, praktycznych zasad sporządzania budżetów szpitala oraz efektywnego wykorzystania narzędzi optymalizacji.

Zobacz szczegóły
tn Profilaktyka mobbingu w miejscu pracy 1

Profilaktyka mobbingu

Głównym celem szkolenia jest poznanie przyczyn mobbingu w miejscu pracy, wzrost umiejętności odróżniania sytuacji konfliktowych od mobbingu oraz poznanie metod przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy.

Zobacz szczegóły
tn Odpowiedzialność lekarza

Odpowiedzialność lekarza

Głównym celem tego szkolenia jest poznanie rodzajów odpowiedzialności lekarza oraz zastosowanie informacji na temat procedury postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarza.

Zobacz szczegóły
tn Opieka geriatryczna

Opieka geriatryczna

Głównym celem tego szkolenia jest poznanie rodzajów odpowiedzialności lekarza oraz zastosowanie informacji na temat procedury postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarza.

Zobacz szczegóły
tn Prawa Pacjenta w podmiocie leczniczym 1

Prawa Pacjenta w podmiocie leczniczym

Celem szkolenia jest poszerzenie umiejętności korzystania z Karty Praw Pacjenta oraz uzyskanie wiedzy na temat zasad odpowiedzialności cywilnej lekarza.

Zobacz szczegóły
tn Postępowanie z dzieckiem otyłym

Postępowanie z dzieckiem otyłym

Celem szkolenia jest poznanie zasad postępowania z dzieckiem otyłym, wzrost standardów opieki nad uczniami oraz pacjentami w przychodni i szpitalu.

Zobacz szczegóły
tn Postępowanie z pacjentem otyłym i z nadwagą

Postępowanie z pacjentem otyłym i z nadwagą

Celem szkolenia jest poznanie zasad postępowania z pacjentem otyłym i z nadwagą oraz wzrost standardów opieki nad pacjentami w przychodni i szpitalu.

Zobacz szczegóły
tn Zamówienia publiczne na dostawy i usługi w służbie zdrowia

Zamówienia publiczne w służbie zdrowia

Szkolenie z zamówień skierowane jest do pracowników zajmujących się na co dzień koordynacją, organizacją oraz realizacją zamówień publicznych, członków komisji przetargowych, jak również kierowników placówek medycznych

Zobacz szczegóły
tn Profesjonalna obsługa pacjentów

Profesjonalna obsługa pacjentów

Celami szkolenia są rozwinięcie umiejętności komunikacji i asertywnych zachowań w kontakcie z pacjentem/klientem oraz radzenia sobie w sytuacjach stresu i konfliktu oraz budowanie pozytywnego wizerunku.

Zobacz szczegóły
tn Profesjonalna rejestratorka w Służbie Zdrowia

Profesjonalna rejestratorka w Służbie Zdrowia

Rejestratorki podczas tego szkolenia poznają skuteczne metody rozmowy przez telefon z pacjentem oraz nauczą się dbać o pacjenta w poczekalni, aby zredukować jego poziom stresu i wprowadzić w dobry nastrój.

Zobacz szczegóły
tn Komunikacja interpersonalna a profesjonalna obsługa pacjenta

Komunikacja interpersonalna a obsługa pacjenta

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie się z mechanizmami psychologicznymi w komunikacji międzyludzkiej ze szczególnym uwzględnieniem relacji z Pacjentem.

Zobacz szczegóły
tn gathering of managers P2HSL2W

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników w możliwie najkrótszym czasie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi występowania mobbingu w pracy.

Zobacz szczegóły
tn Przygotowanie podmiotu leczniczego do wdrożenia PN EN ISO 90012009

Przygotowanie podmiotu leczniczego do wdrożenia PN-EN ISO 9001:2009

Po wprowadzeniu,uczestnicy biorą udział w budowaniu wszystkich dokumentów wymaganych przez system zarządzania jakością wg ISO 9001:2008

Zobacz szczegóły
tn Rozmowa z rodziną i radzenie sobie ze stresem

Rozmowa z rodziną i radzenie sobie ze stresem

Celem szkolenia jest nauczenie się lepszej i skuteczniejszej komunikacji w sytuacjach trudnych – skarg i reklamacji oraz asertywnej postawy podczas rozmów z pacjentami.

Zobacz szczegóły
tn Skuteczne zarządzanie zespołem

Skuteczne zarządzanie zespołem

Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności w kierowaniu pracą zespołu, umiejętność budowania relacji i autorytetu oraz umiejętność współpracy z zespołem.

Zobacz szczegóły
tn Strategiczny wymiar zarządzania

Strategiczny wymiar zarządzania

Celem szkolenia jest wskazanie zmian i trendów, jakie zachodzą w systemach opieki zdrowotnej na świecie oraz przedstawienie możliwości radzenia sobie z nimi.

Zobacz szczegóły
tn Stres i wypalenie zawodowe

Stres i wypalenie zawodowe

Głównym celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu rozpoznawania symptomów stresu i wypalenia zawodowego.

Zobacz szczegóły
tn Szkolenie dla lekarzy

Szkolenie dla lekarzy

Szkolenie ma na celu rozwinąć i pogłębić świadomość uczestników dotyczącą mechanizmów skutecznej komunikacji, asertywności oraz rozwiązywania problemów.

Zobacz szczegóły
tn picture of business people discussing on meeting PWU5G9E

Tworzenie wizerunku firmy

Celem szkolenia jest pogłębienie świadomości w zakresie konieczności rozumienia budowania relacji z pacjentami jako fundamentu tworzenia dobrej, silnej marki na rynku usług medycznych.

Zobacz szczegóły
tn Wdrożenie zarządzania procesowego w podmiocie leczniczym

Wdrożenie zarządzania procesowego w podmiocie leczniczym

Chcesz wiedzieć czym są procesy, jak zidentyfikować je w swojej organizacji oraz jak nimi zarządzać? Zapraszamy na szkolenie z zarządzania procesami w podmiotach leczniczych.

Zobacz szczegóły
tn Ocena pracownicza oraz prowadzenie rozmów oceniających pracę

Ocena pracownicza oraz prowadzenie rozmów oceniających pracę

Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na kluczowe zagadnienia systemu ocen pracowniczych, konstruowanie i wykorzystywanie arkuszy ocen w kontekście oczekiwań i kryteriów oceny.

Zobacz szczegóły
tn Zapobieganie chorobom narządu ruchu oraz ergonomia pracy

Zapobieganie chorobom narządu ruchu oraz ergonomia pracy

Celem szkolenia jest przyswojenie podstawowych wiadomości na temat zagrożeń chorobami narządu ruchu na tle zawodowym, a także zapoznanie się z podstawowymi zasadami ergonomii pracy.

Zobacz szczegóły
tn Zapobieganie chorobom narządu ruchu

Zapobieganie chorobom narządu ruchu

Celem szkolenia jest przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu ergonomii pracy i profilaktyki związanej z narządem ruchu.

Zobacz szczegóły
tn Zarządzanie personelem w Służbie Zdrowia

Zarządzanie personelem w Służbie Zdrowia

Szkolenie ma na celu zwiększenie efektywności w pracy zespołu, wzbudzenie w pracownikach większego zaangażowania i większej skuteczności w pracy.

Zobacz szczegóły
tn Zgłaszanie i analiza zdarzeń niepożądanych

Zgłaszanie i analiza zdarzeń niepożądanych

Szkolenie ma charakter wykładowo – warsztatowy. Po wprowadzeniu, uczestnicy biorą aktywny udział w analizie przykładowych zdarzeń niepożądanych.

Zobacz szczegóły

CEIB W LICZBACH

2900

szkoleń rocznie

80

szkoleń w ofercie

14

lat doświadczenia

Zaufali nam

Opinie naszych klientów

Return to top of page