Skip links

Zgłaszanie i analiza zdarzeń niepożądanych

Szkolenie ma charakter wykładowo – warsztatowy, po wprowadzeniu teoretycznym uczestnicy biorą aktywny udział w analizie przykładowych zdarzeń niepożądanych.

Grupa docelowa:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: kierowników podmiotów leczniczych, pełnomocników ds. jakości, dyrektorów ds. lecznictwa, dyrektorów ds. pielęgniarstwa, członków komisji wewnętrznych ds. analizy zdarzeń niepożądanych i wszystkich zainteresowanych omawianą problematyką.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Zgłaszanie i analiza zdarzeń niepożądanych

Tematyka szkolenia

 • zdarzenia ogólne (upadki, samowolne oddalenia się pacjentów, poparzenia pacjentów na sali operacyjnej itp.)
 • reoperacje, readmisje, powikłania, przedłużone hospitalizacje,
 • zakażenia szpitalne
 • zgony nie związane z naturalnym przebiegiem choroby pacjenta lub stanem współistniejącym.

Opis modułu. Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione rodzaje zdarzeń niepożądanych wraz z ich definiowaniem oraz wskazane zostaną możliwości grupowania zdarzeń w poszczególnych podsystemach

 • konstrukcja formularzy zgłaszania zdarzeń
 • zakres informacji potrzebnych do przeprowadzenia analiz zdarzeń niepożądanych

 

Opis modułu. Uczestnicy szkolenia  posiądą umiejętność zorganizowania systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych oraz zbierania informacji wymaganych do przeprowadzenia analiz zdarzeń niepożądanych (w tym poprzez wskazanie przykładowych formularzy)

 • gromadzenie danych i informacji o zdarzeniu,
 • mapowanie danych i informacji,
 • identyfikacja problemów,
 • analizowanie problemów,
 • ustalenie przyczyn źródłowych zdarzenia,
 • zalecenia i raport

 

Opis modułu: Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę na temat zasad prowadzenia analiz źródłowych oraz umiejętność przeprowadzenia analiz i wyciągnięcia wniosków pozwalających na wprowadzenie działań korygujących i ogólne doskonalenie jakości.

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page