Skip links

Jak pracujemy

Organizacja efektywnych szkoleń i warsztatów to niezwykle złożony proces, wymagający szczególnego doświadczenia ze strony trenerów czy doradców. Znajomość branży i praktyka jest szczególnie ważna podczas analizy potrzeb, oceny sytuacji, wyborze odpowiednich koncepcji i narzędzi szkoleniowych oraz samej realizacji projektu. Do każdego szkolenia podchodzimy bardzo indywidualnie, zagłębiając się najpierw w profil firmy Klienta, grupę docelową oraz specyfikę pracy. Dla naszych Klientów poszukujemy najlepszych rozwiązań – na każdym etapie realizacji projektu.

Etapy współpracy

I. Analiza

Dokładnie analizujemy cele szkolenia i oczekiwania, a także politykę firmy, podsumowujemy trudności pojawiające się w specyfice pracy osób szkolonych, dopasowujemy narzędzia dydaktyczne. W zależności od projektu na tym etapie przeprowadzamy wywiady, badania fokusowe, ankiety i obserwacje.

II. Koncepcja

Zaprojektowany przez nas program szkolenia omawiamy wspólnie z Klientem. Na tym etapie przedstawiamy Klientowi propozycję metod szkolenia – wybranych narzędzi oraz rodzajów ćwiczeń. Realizowane przez nas szkolenia mają charakter warsztatowy.

III. Szkolenie

Szkolenia mają charakter warsztatowy. Dzięki otrzymanym technikom, każdy z uczestników ma możliwość indywidualnego zaplanowania dalszego doskonalenia wybranych kompetencji. Podczas szkoleń stosujemy metody uczenia ludzi dorosłych, gwarantujące pełne zaangażowanie uczestników.

IV. Doradztwo

Staramy się uczestniczyć w procesie ewaluacji. Po szkoleniu, oprócz raportu i ankiety ocen doradzamy Klientowi w jaki sposób efektywnie wykorzystać wiedzę i umiejętności nabyte przez uczestników w celu uzyskania jak największych korzyści i satysfakcji ze szkolenia.

Katalog szkoleń

tn happy businesswoman working on laptop computer H5PSX9W 1

Administracja

Szkolenia z zakresu administracji publicznej.

Zobacz szczegóły
tn li yang 706297 unsplash

Hotelarstwa i gastronomia

Szkolenia z zakresu hotelarstwa i gastronomii

Zobacz szczegóły
tn young professionals around a table at a business PRK39CZ

Kompetencje osobiste

Szkolenia z zakresu kompetencji osobistych

Zobacz szczegóły
tn happy business colleagues in modern office 3L4YCKE

Obsługa klienta

Szkolenia z zakresu obsługi klienta.

Zobacz szczegóły
tn the medicine workers standing and browsing laptop HQRZSN5

Ochrona zdrowia

Szkolenia z zakresu obsługi klienta.

Zobacz szczegóły
tn serious manager PDTXZEH

Zarządzanie

Szkolenia z zakresu zarządzania.

Zobacz szczegóły
tn portrait of programmers working in development CNGY7KP

Projekty biznesowe

Szkolenia z zakresu projektów biznesowych.

Zobacz szczegóły

CEIB W LICZBACH

2900

szkoleń rocznie

80

szkoleń w ofercie

14

lat doświadczenia

Zaufali nam

Opinie naszych klientów

Return to top of page