Skip links

Szkolenia – administracja

Katalog szkoleń

tn Asertywne negocjacje

Asertywne negocjacje

Celem szkolenia nauczenie uczestników praktycznych umiejętności negocjacyjnych, uodpornienie na twardych negocjatorów stosujących tricki i manipulacje.

Zobacz szczegóły
tn Autoprezentacja – wystąpienia publiczne

Autoprezentacja – kreowanie wizerunku urzędnika

Celem szkolenia jest uświadomienie sobie swoich błędów w kreowaniu wizerunku oraz poprawa komunikacji z innymi.

Zobacz szczegóły
tn Czas pracy kierowców w samorządzie

Czas pracy kierowców w samorządzie

Na szkoleniu przedstawiona zostanie niezmiernie trudna w praktyce i rodząca wiele błędów problematyka regulacji prawnych dotyczących czasu pracy.

Zobacz szczegóły
tn Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla pracowników samorządów zatrudnionych na stanowiskach związanych z ochroną danych osobowych, którymi administruje jednostka.

Zobacz szczegóły
tn Instytucje procesowego prawa administracyjnego

Instytucje procesowego prawa administracyjnego

Szkolenie ma na celu wszechstronne wyjaśnienie mechanizmów rządzących postępowaniem administracyjnymi, zgłębia tematykę praktycznego zastosowania procedur administracyjnych.

Zobacz szczegóły
tn Komunikacja i stres w obsłudze interesanta

Komunikacja i stres w obsłudze interesanta

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom szkolenia kompetencji w zakresie radzenia sobie ze stresem oraz umiejętność obsługi w sposób profesjonalny interesanta i budowanie wizerunku instytucji.

Zobacz szczegóły

Komunikacja i współpraca w zespole

Podczas szkolenia, jego uczestnicy zdobędą umiejętność kodowania i dekodowania komunikatów werbalnych i niewerbalnych.

Zobacz szczegóły
tn Zarządzanie procesami zmian w Administracji

Zarządzanie procesami zmian w Administracji

Szkolenie „Zarządzanie Zmianą” ma na celu spowodować wzrost kompetencji uczestników w zakresie umiejętności metodyki zarządzania.

Zobacz szczegóły
tn Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie

Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie

Celem ogólnym warsztatu jest rozwój kompetencji w zakresie bezpośredniej obsługi klienta oraz zwiększenie zadowolenia klientów.

Zobacz szczegóły
tn Protokół dyplomatyczny w administracji rządowej 1

Protokół dyplomatyczny w administracji rządowej

Szkolenie niniejsze opracowane zostało dla osób zajmujących się kreowaniem wizerunku organów administracji publicznej jak też kierowników tych podmiotów reprezentujących je w stosunkach międzynarodowych i krajowych.

Zobacz szczegóły
tn Public Relations w instytucji publicznej 1

Public Relations w instytucji publicznej

Szkolenie adresowane jest do rzeczników prasowych, PR-managerów, doradców i asystentów ds. mediów lub promocji oraz urzędników, którzy byli, są lub planują dalej być związani z PR i budowaniem relacji z mediami.

Zobacz szczegóły
tn Umiejętności kierownicze w Administracji 1

Umiejętności kierownicze w Administracji

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących kierownicze stanowiska średniego i wyższego szczebla oraz dla przygotowujących się do zarządzania zespołem pracowniczym bądź działem organizacji.

Zobacz szczegóły
tn Granice udostępniania informacji publicznej w sądach

Granice udostępniania informacji publicznej w sądach

Celem szkolenia jest zapoznanie lub przypomnienie zagadnień związanych z udostępnianiem informacji publicznej.

Zobacz szczegóły
tn „Komornicze buty” metody prowadzenia egzekucji administracyjnej

„Komornicze buty”- metody prowadzenia egzekucji administracyjnej

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z praktyką postępowania egzekucyjnego w administracji.

Zobacz szczegóły
tn Kompendium wiedzy prawnej pracownika samorządowego

Kompendium wiedzy prawnej pracownika samorządowego

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu konstytucji prawnej pracownika samorządowego.

Zobacz szczegóły
tn Ochrona danych osobowych w UAP

Ochrona danych osobowych w UAP

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy, pozwalającej na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w urzędzie do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych.

Zobacz szczegóły

CEIB W LICZBACH

2900

szkoleń rocznie

80

szkoleń w ofercie

14

lat doświadczenia

Zaufali nam

Opinie naszych klientów

Return to top of page