Skip links

Umiejętności kierownicze w Administracji

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących kierownicze stanowiska średniego i wyższego szczebla oraz dla przygotowujących się do zarządzania zespołem pracowniczym bądź działem organizacji.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Umiejętności kierownicze w Administracji 1

O szkoleniu:

Kierowanie nie może być jedynie dziełem przypadkowo podejmowanych decyzji, gdyż prędzej czy później kończy się porażką i negatywnymi konsekwencjami. Kierowanie zespołem, projektem lub organizacją wymaga dużej wiedzy merytorycznej związanej z branżą, w której działa dana instytucja, ale jednocześni umiejętności bycia liderem. Do osoby kierującej należy motywowanie innych, delegowanie zadań, kontrola i podejmowanie trudnych decyzji, a nade wszystko dostrzeganie mocnych stron podwładnych, udzielanie pozytywnych informacji zwrotnych, stwarzanie atmosfery do współpracy i dzielenia się doświadczeniami. Dobry kierownik myśląc długofalowo o celach organizacji oprócz tego, że powinien widzieć zachodzące zjawiska w kontekście przyczynowo-skutkowym, musi także umieć dostrzegać i poruszać się w ramach całego systemu jaki tworzy dana instytucja/organizacji.

Cele szkolenia:

 • Odpowiedzialności za realizację celów organizacji/instytucji
 • Odpowiedzialności za podejmowane przez siebie decyzje
 • Stałego pogłębiania własnych umiejętności kierowania innymi
 • Otwartości wobec nowych rozwiązań usprawniających funkcjonowanie organizacji
 • Stałego dostosowywania się do zmieniających się warunków zewnętrznych, w których działa instytucji
 • Strategicznego myślenia o celach organizacji/instytucji
 • Szybkiego podejmowania decyzji dotyczących organizacji
 • Delegowani zadań na innych oraz ich egzekwowania
 • Kierowania podwładnymi
 • Budowania własnego autorytetu jako lidera
 • Przekazywania ważnych i/lub trudnych decyzji
 • Na temat organizacji/instytucji jako systemu
 • Zasad i praw działających w systemach tworzonych przez organizacje
 • Znaczenia emocji w procesie kierowania innymi
 • Modelu samouczącej się organizacji jako strategii działania instytucji w kontekście szybko zmieniających się warunków zewnętrznych

Korzyści dla uczestników:

 • Autodiagnoza własnego stylu kierowniczego i poziomu umiejętności kierowniczych
 • Bardziej skuteczne kierowanie zespołem, działem instytucji bądź organizacją
 • Zwiększenie własnej skuteczności jako lidera i kierownika
 • Lepsze i szybsze osiąganie zaplanowanych celów instytucji

Tematyka szkolenia

 • autodiagnoza własnego stylu kierowania
 • najważniejsze kompetencje kierownika

 

 • styl dominujący
 • styl delegujący
 • styl partycypacyjny
 • inne style

 

 • znaczenie przywództwa
 • ukryte modele myślowe
 • autorytet lidera
 • skuteczne budowanie autorytetu
 • szybkość i zdecydowanie lidera
 • niezbędne dane dla podejmowania adekwatnych decyzji
 • uwzględnianie zewnętrznych i wewnętrznych okoliczności
 • delegowanie uprawnień
 • dzielenie się odpowiedzialnością

Metody prowadzenia szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi angażującymi uczestników obejmującymi m.in. ćwiczenia indywidualne i w parach, ćwiczenia w małych grupach, dyskusje, analizy przypadków, symulacje, miniwykład, scenki/odgrywanie ról, kwestionariusze, dzielenie się doświadczeniami oraz moderacja.

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page