Skip links

Zarządzanie procesami zmian w Administracji

Zmiana w obecnej teraźniejszości biznesowej staje się niechybna i nieunikniona. Proponowany warsztat zaprezentuj nie tylko jak projektować i wdrażać zmianę ale również nauczy jak z sukcesem radzić sobie samemu w sytuacji zmiany oraz jak przeprowadzić skutecznie innych przez ten proces.

Cel szkolenia

Szkolenie „Zarządzanie Zmianą” ma na celu spowodować wzrost kompetencji uczestników w zakresie umiejętności stosowania metodyki zarządzania obszarami niepewności pracowników, co warunkuje sukces we wdrażaniu nowych rozwiązań.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Zarządzanie procesami zmian w Administracji

Korzyści dla uczestników:

Podczas szkolenia osoba uczestnicząca w nim zapoznana się ze znaczeniem zmian w firmie i otoczeniu biznesowym, pozna techniki wdrażania zmian oraz nauczy się jak umiejętnie zarządzać zmianą. Ponadto, zdobędzie umiejętności rozpoznawania fazy zmiany w której znajduje się podwładny, pozna sposoby radzenia sobie samemu i wspierania podwładnych w procesie przechodzenia przez fazy zmiany. Uczestnik szkolenia zdobędzie również pozytywne nastawienie do zmiany wykorzystując kreatywne myślenie o przyszłości.

Tematyka szkolenia

1.Wprowadzenie w zagadnienie zmiany poprzez:

 • ćwiczenie grupowe – Zmiana w firmie
 • dyskusja moderowana w grupie – Od zagrożenia do szansy

2. Gra symulacyjna „Moje Miasto”

 • Wprowadzenie uczestników do gry
 • Rozdanie ról
 • Symulacja przebudowy miasta przez uczestników
 • Analiza przebiegu gry w dyskusji moderowanej
 • Prezentacja Trenera dotyczące czynników, które pomagają przejść przez okres zmiany oraz sytuacji, oraz blokują jej wdrożenie

1. „Moja świadomość zmiany”

 • Test psychologiczny
 • Dyskusja moderowana – Analiza testu

2. Zachodzące zmiany w gospodarce, obsłudze Klienta i nowych technologii

 • Prezentacja trenera

3. Model 4 faz (zaprzeczenie, opór, eksperymentowanie, zaangażowanie) dyskusja w grupie

4. Reakcje psychologiczne jednostki dla danej fazy zmiany

 • Ćwiczenie w grupach, którego efektem jest określenie reakcji jednostki dla danej fazy
 • Podsumowanie pracy zespołów przez trenera

5. „Reakcje na dowolną zmianę”

 • odgrywanie scenek ukazujących zmianę z jednej z 4 faz

6. Rozpoznanie reakcji jednostki w poszczególnych fazach

 • film

7. Psychologiczne metody radzenia sobie w sytuacjach zmiany

 • dyskusja moderowana – osobiste określenie podejścia do zmiany
 • ćwiczenie w grupach -wypracowanie metod pracy zwiększających elastyczność

1. Metody przeprowadzenia ludzi przez zmianę

2. „Radzenie sobie w trudnych sytuacjach menedżerskich” – uczestnicy doskonalą umiejętności

3. przeprowadzenia podwładnych przez kolejne fazy zmiany

 • Case study

4. Informacja zwrotna w trakcie wdrażania zmiany

 • dyskusja moderowana – cechy feedbacku
 • burza mózgu – efektywne postawy menedżerskie

4. Wsparcia podwładnych w procesie zmiany z wykorzystaniem ICT

 • Ćwiczenie w grupach związana z nabyciem umiejętności planowania

1. Rola komunikacji w wdrażaniu zmian w organizacjach

 • Prezentacja trenera

2. Wypracowanie skutecznych metod komunikowania zmiany z wykorzystaniem ICT

 • Burza mózgów

3. Nowoczesne narzędzia wykorzystywane w procesie zmiany

 • Prezentacja trenera

4. Podsumowanie modułu Komunikacja w zmianie

Metody prowadzenia szkolenia:

Omówienie na zasadzie wykładu zakresu materiału, krótkie prezentacje, analiza przypadków.

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page