Skip links

Komunikacja i stres w obsłudze interesanta

Cel szkolenia

Dostarczenie uczestnikom szkolenia kompetencji w zakresie radzenia sobie ze stresem oraz umiejętność obsługi w sposób profesjonalny interesanta i budowanie wizerunku instytucji.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Komunikacja i stres w obsłudze interesanta

Tematyka szkolenia

 • ogólne zasady kontaktów z interesantem,
 • kreowanie pozytywnego wizerunku,
 • umiejętność wywierania dobrego wrażenia w kontakcie osobistym,
 • rola autoprezentacji w komunikacji,
 • rola stereotypów w komunikacji i pierwszym wrażeniu.

 

 • znaczenie emocji i atrybucji w precyzyjnej komunikacji,
 • model komunikacji międzyosobowej von Thun’a, umiejętność dystansowania się i oddzielenie emocji od zachowań i celów,
 • zapobieganie nieporozumieniom w komunikacji,
 • znaczenie przepływu informacji dla kontaktu z interesantem.

 

 • analiza sytuacji konfliktowych,
 • zachowania i sytuacje generujące konflikt,
 • błędy atrybucji – utrudnienia po obu stronach,
 • znaczenie wyznaczenia sobie celu w stresującej sytuacji z interesantem,
 • procedury zachowań w sytuacji silnych obiekcji,
 • analiza niepowodzeń,
 • przydatność modelu komunikacji międzyosobowej von Thun’a w trudnej sytuacji.
 • cztery podstawowe typy osobowości klientów – cechy i zachowania,
 • strategie postępowania i komunikacji z poszczególnymi typami klientów,
 • strategie zapobiegania konfliktom – indywidualne podejście do poszczególnych typów klientów.

 

 • natura stresu – eustres i dystres,
 • trzy strategie radzenia sobie ze stresem,
 • techniki poznawcze i relaksacyjne,
 • praca w zespole a komfort i efektywność pracy

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page