Skip links

Protokół dyplomatyczny stosowany przez organy administracji rządowej

Cele  szkolenia

Szkolenie niniejsze opracowane zostało dla osób zajmujących się kreowaniem wizerunku organów administracji publicznej jak też kierowników tych podmiotów reprezentujących je w stosunkach międzynarodowych i krajowych. Szkolenie ma na celu praktyczne przygotowanie ww. osób, stąd szczególny nacisk położona na ćwiczenia praktyczne.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Protokół dyplomatyczny w administracji rządowej 1

Tematyka szkolenia

 • Protokół dyplomatyczny w stosunkach międzynarodowych
 • Pojęcie protokołu dyplomatycznego jego geneza i rys historyczny
 • Protokół dyplomatyczny w tradycji polskiej
 • organizacja i zadania polskiego protokołu dyplomatycznego

Wykład- nn. część obejmuje omówienie genezy, źródeł , organizacji i zasad funkcjonowania protokołu dyplomatycznego na przestrzeni wieków.

 • ceremonie- w tym ceremonie państwowe( powtania oficjalne,wręzcanie medali i odznaczeń)
 • żałoba narodowa
 • organizacja uroczystości publicznej
 • wizyty składane przedstawicielom władz centralnych, władz terenowych

Wykład-nn. Część obejmuje omówienie, przebieg, zasady kolejność czynności podejmowanych w toku ceremonii

 • Przedstawicielstwo dyplomatyczne
 • Stałe misje dyplomatyczne
 • szefowie misji dyplomatycznych – rangi, akredytacja, personel, rodzina

Powyższa część realizowana jest w formie wykładu

 • przykłady precedencji w innych państwach
 • precedencja w korpusie dyplomatycznym
 • precedencja państw w organizacjach międzynarodowych oraz państw i stanowisk w Unii Europejskiej
 • organizowanie konferencji międzynarodowych a zasady precedencji

Elementy wykładu z ćwiczeniami praktycznymi podczas których uczestnicy w zależności od przypisanych im godności i funkcji ustalać będą zasady kolejności.

 • zasady i formy pisania listów, zwroty wsępne, grzecznościowe, końcowe,
 • korespondencja dyplomatyczna- forma,styl korespondencji dyplomatycznej,pisma ceremonialne w korespondencji dyplomatycznej,pisma okazjonalne w korespondencji dyplomatycznej,notyfikowanie

 

Wykład, przedstawienie przykładów korespondencji, pisanie przykładowych listów, zaproszeń , zawiadomień itp

 • tytułowanie najwyższych przedstawicieli państw (głów państw, szefów rządów i ambasadorów) w korespondencji i w rozmowie
 • tytułowanie w korespondencji i w rozmowie najwyższych przedstawicieli duchowieństwa
 • tytulatura arystokracji , szczególne zasady w tytulaturze arystokracji brytyjskiej

Wykład i ćwiczenia w grupach

 

 • typy wizyt ze szczególnym uwzględnieniem wizyt papieskich
 • zasady w oparciu o które można przygotować każdą wizytę
 • ustalanie przebiegu wizyty zagranicznej
 • ceremonia powitania głowy obcego państwa, nieformalne powitanie
 • zasady kwaterowania gościa, przygotowywani i podawania posiłków
 • wymiana upominków, rozmowy delegacji

Wykład z elementami ćwiczeń np: planowanie przebiegu przykładowej wizyty zagranicznego gościa itp

 

 • wstępne przygotowanie przyjęcia
 • typy przyjęć
 • zaproszenia
 • typy stołów, plan stołu
 • miejsca honorowe przy stole, rozsadzanie przy stole
 • nakrycia,sztućce, podawanie, serwis
 • kolejność i dobór dań,wybór win i innych alkoholi
 • Ach, ci wegetarianie!

Wykład i ćwiczenie praktyczne np: rozmowa przy stole, nakrywanie do stołu, precedencja przy stole

 

 • etykieta, czyli dobre maniery
 • pojęcia i zasady rządzące dobrym wychowaniem
 • powitania
 • pozdrawianie nieznajomych
 • pierwszeństwo przy wchodzeniu,wchodzenie do miejsc publicznych i po schodach
 • kolejność zajmowania miejsc
 • uścisk dłoni
 • ucałowanie dłoni- całować czy też nie?
 • przedstawianie i rozmowa
 • formy zwracania się w rozmowie
 • zasady prowadzenia rozmów telefonicznych
 • zasady wręczania prezentów, kwiatów
 • wychodzenie, pożegnania, wychodzenie po angielsku i sytuacje niezręczne
 • różnice w zwyczajach wynikające z różnorodności kulturowej
 • wizytówki- rodzaje wizytówek ich forma i wygląd,zakres używalności wizytówki

Elementy wykładu z ćwiczeniami praktycznymi w grupach obejmującymi przedstawianie siebie i innych, podawanie i całowanie dłoni,pożegnania itd.

 

Wykład i ćwiczenia w oparciu o przedstawione dobre i negatywne przykładu strojów, zasady doboru kolorystyki dla pań i panów

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page