Skip links

Komunikacja i współpraca w zespole między pracownikami Urzędu

Grupa docelowa

Wszyscy pracownicy urzędów ze szczególnym wskazaniem na kadrę kierowniczą oraz pracowników bezpośrednio obsługujących klientów.

Cele szkolenia

 • Zapoznanie z zasadami werbalnej i niewerbalnej komunikacji oraz problematyką nadawania i odbioru komunikatów,
 • Zwiększenie efektywności komunikacji interpersonalnej,
 • Poznanie sposobów unikania potencjalnych konfliktów poprzez świadome eliminowanie barier komunikacyjnych,
 • Zrozumienie, wdrożenie i rozwój zasad efektywnej współpracy w zespole.
Zapisy Formularz zgłoszeniowy

O szkoleniu:

Nie ma na świecie organizacji, w której nie występowałaby komunikacja. Jest natomiast bardzo wiele takich, w których zatrudnieni w niej ludzie, począwszy od najwyższej kadry kierowniczej a skończywszy na szeregowych pracownikach, nie znają, bądź błędnie interpretują podstawowe zasady komunikowania się. Jak pokazują badania, 75% czasu menedżerów związane jest w jakiś sposób z komunikowaniem się. Także na niższych szczeblach organizacji komunikacja jest istotnym aspektem jej funkcjonowania. Sposób komunikowania się wewnątrz organizacji jest także jedną z istotnych oznak kultury organizacyjnej.

Nawet znajomość najlepszych technik zarządzania czy motywowania personelu nie przyniesie żadnych efektów jeśli kierownik nie będzie w sposób prawidłowy komunikował się ze wszystkimi członkami zespołu. Proces ten działa także w druga stronę. Kierownik nigdy nie dowie się o sytuacji panującej na niższych szczeblach urzędu, jeśli jego pracownicy nie będą znali zasad skutecznej komunikacji. Co gorsza, najczęściej kierownikom wydaje się, że otrzymują wystarczające i rzetelne informacje lecz niestety ulegają one zniekształceniom i przeinaczeniom wędrując przez kanały informacyjne w organizacjach. Taka komunikacja przynosi więcej strat niż gdyby jej zupełnie nie było bo wszystkie strony popełniają błędy w kodowaniu i odkodowywaniu informacji. „Winę” za taki stan rzeczy ponoszą nieodpowiednio przeszkoleni kierownicy i ich pracownicy.

We współczesnym świecie informacja jest towarem i źródłem władzy. Każde usprawnienie procesu komunikacji wewnątrz urzędu, wzrost kompetencji pracowników związanych z komunikowaniem się niesie ze sobą zauważalny wzrost jakości funkcjonowania całej organizacji. Aby efekty te były jeszcze większe dobrze jest poznać, ustalić i przestrzegać zasad współpracy w zespole i pomiędzy nimi. Sprawne organizacje sukcesy mogą odnosić wówczas, gdy ich pracownicy potrafią współpracować i skutecznie komunikować się z innymi.

Korzyści dla uczestników:

Podczas szkolenia, jego uczestnicy zdobędą umiejętność kodowania i dekodowania komunikatów werbalnych i niewerbalnych. Nauczą się również wykorzystywania efektu pierwszego wrażenia do podnoszenia efektywności komunikowania się, dowiedzą się jak identyfikować i unikać stereotypów będących barierami komunikacyjnymi, ak niwelować bariery komunikacyjne oraz jak wzmacniać przekaz werbalny za pomocą komunikatów niewerbalnych. Ponadto, po szkoleniu, będą w stanie interpretować i na co uważać przy interpretacji mowy ciała, zrozumieją jak tworzyć atmosferę współpracy w zespole oraz jak wykorzystywać postawy rywalizacyjne do wzmacniania ducha współpracy.

Tematyka szkolenia

 • co to znaczy „komunikować się”
 • kiedy i jak komunikujemy się
 • siła pierwszego wrażenia
 • pułapki pierwszego wrażenia
 • pierwsze wrażenie jako kluczowy element rozpoczynania procesu komunikacji z Klientem
 • treść (słowa)
 • forma (ton głosu)
 • mowa ciała (komunikacja niewerbalna

 

 • stereotypy związane z interpretacją mowy ciała
 • rzeczywiste znaczenie gestów i sygnałów niewerbalnych
 • wzmacnianie wiarygodności przekazu za pomocą mowy ciała

 

Zmysły i ich systemy reprezentacji:

 • „wzrokowiec”
 • słuchowiec”
 • „kinestetyk”

Metody prowadzenia szkolenia:

mini wykłady, wykłady interaktywne, scenki sytuacyjne, praca z kamerą video, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, autorska fabularna gra szkoleniowa

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page