Skip links

Dostęp do informacji publicznej- realizacja prawa konstytucyjnego I jego ograniczenia

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej i specjalnej jak też pracowników firm, zatrudnionych na stanowiskach związanych z ochroną danych osobowych, którymi administruje jednostka. Szkolenie ma charakter wykładu, przykłady poparte są ćwiczeniami, mile widziane aktywne uczestnictwo w szkoleniu poprzez zadawanie pytań i aranżowanie dyskusji na temat objęty szkoleniem.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Dostęp do informacji publicznej

Tematyka szkolenia

 • Pierwszeństwo regulacji szczególnych
 • korelacja k.p.a. do postępowania regulowanego ustawą o o dostępie do informacji publicznej
 • formy wniosków
 • brak podpisu wnioskodawcy, brak danych osobowych wnioskodawcy
 • terminy
 • BIP- nowa znacząca rola Biuletynu, wymagania prawne, wymagania praktyki, zakres informacji, oznaczenie informacji, strona internetowa BIP,
 • centralne repozytorium – rola, zasady udostępniania informacji publicznej szczególnie ważnej, zasady tworzenia i prowadzenia centralnego repozytorium, forma wniosku,
 • udostępnianie informacji na wniosek, wniosek o ponowne wykorzystanie informacji forma,termin i sposób udostępnienia informacji, odmowa udostępnienia informacji publicznej i informacji w celu ponownego jej wykorzystania, opłaty i opłaty za udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystania,nowy termin wprowadzony przepisami ustawy dla rozpatrzenia wniosku o ponowne udostępnienie informacji
 • zasady kontroli odmowy udostępnienia informacji, wyłączenie trybu sądowego regulowanego w dawnej regulacji art. 22 ustawy
  •  wstęp na posiedzenia organów kolegialnych organów władzy publicznej
  • wstęp na posiedzenie organów samorządu gminnego.

 

 • bezpłatność a bezkosztowość dostępu do informacji publicznej
 • prawo do kopii informacji albo wydruku, lub przesłania/przeniesienia na nośnik – prawo żądania uwierzytelnienia kopii?
 • przetworzenie a anonimizacja

Postępowanie o udostępnienie danych publicznych a kpa- odmowa udostępnienia informacji publicznej ( tajemnica ustawowo chroniona (art. 5), brak przesłanki szczególnej istotności przetworzenia dla interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt. 1), umorzenie postępowania (art. 14) umorzenie postępowania- odwołania, stosowanie środków nadzwyczajnych

Nowa dyrektywa 2013/37/UE w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego musi zostać oraz nowa ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (re-use) (planowane wejście w zycie 18.07.2015r.)

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page