Skip links

Czas pracy w samorządzie – uwzględnienie czasu pracy kierowców

Na szkoleniu przedstawiona zostanie niezmiernie trudna w praktyce i rodząca wiele błędów problematyka regulacji prawnych dotyczących czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań skierowanych do jednostek samorządowych. Przedstawione zostaną na nim propozycje wewnętrznych regulacji w tym zakresie.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Czas pracy kierowców w samorządzie

Tematyka szkolenia

 • normy czasu pracy
 • okresy rozliczeniowe
 • zasady ustalania wymiaru czasu pracy
 • rozkład czasu pracy
 • zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
 • ustalenie systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy
 • minimalny dobowy odpoczynek
 • minimalny tygodniowy odpoczynek
 • podstawowy system czasu pracy
 • system równoważnego czasu pracy
 • zadaniowy czas pracy
 • pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych
 • dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
 • rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych w samorządzie
 • źródła przepisów dotyczących czasu pracy kierowców
 • podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy kierowców i czasu prowadzenia pojazdów, w tym omówienie problematyki doby pracowniczej
 • zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o czasie pracy kierowców oraz rozporządzeniaParlamentu Europejskiego nr 561/2006
 • wyłączenia spod stosowania niektórych przepisów ustawy o czasie pracy kierowców – kierowcy samochodów osobowych
 • maksymalne normy prowadzenia pojazdu
 • czas pracy
 • gotowość do pracy oraz pozostawanie w dyspozycji
 • dyżur oraz przerwy w pracy
 • odpoczynki dobowe i tygodniowe
 • systemy i rozkłady czasu pracy
 • praca w godzinach nadliczbowych
 • praca w porze nocnej
 • praca w niedziele i święta

Metody prowadzenia szkolenia:

Wykład z licznymi przykładami obrazującymi poszczególne zagadnienia, konsultacje indywidualne.

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page