Skip links

Public Relations w instytucji publicznej

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do: rzeczników prasowych, PR-managerów, doradców i asystentów ds. mediów lub promocji. Mogą z niego skorzystać również urzędnicy wysokiego szczebla, którzy byli, są lub planują dalej być związani z PR i budowaniem relacji z mediami.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Public Relations w instytucji publicznej 1

O szkoleniu:

Kadra zarządzająca większości instytucji docenia znaczenie budowania wizerunku i marki w mediach oraz wartości, jakie daje komunikacja zewnętrzna ze społeczeństwem rozumianym także jako społeczność lokalna. Wydziały lub samodzielne stanowiska ds. PR stały się nieodłącznym elementem struktury administracji publicznej. Struktura ta jest stopniowo rozbudowywana i przenoszona do instytucji podległych, jednostek samorządowych i zakładów publicznych. Celem szkolenia jest zaprezentowanie zasad i technik działania PR w nowoczesnej instytucji publicznej i gminie. Konsekwencją będzie wzrost poparcia społecznego dla władz instytucji i dla działań, które realizują one na rzecz dobra wspólnego obywateli. Szkolenie obejmuje również elementy PR instytucji lub gminy na poziomie Unii Europejskiej.

Cele szkolenia:

 • Nastawienia na komunikację i skuteczne budowanie relacji publicznych
 • Nawyków prawidłowego komunikowania się z publicznością instytucji
 • Koncentracji na uzyskaniu celu – skutecznym PR instytucji
 • Pewności siebie i skutecznym eliminowaniu tremy przed przemawianiem lub kamerą
 • Zrozumienia kim jest publiczność instytucji i na co zwraca uwagę
 • Prawidłowego doboru narzędzi PR do publiczności instytucji
 • Analizy publiczności i wyboru skutecznych elementów PR
 • Kreowania wydarzeń za pomocą słów
 • Budowania wizerunku instytucji bez wykorzystania słów
 • Skutecznego komunikowania się i tym samym osiągania wyznaczonych celów instytucji
 • Prezentacji treści mediom i w mediach
 • Realizacji PR urzędu przy wykorzystaniu zawsze za małych środków budżetowych instytucji na promocję
 • O public relations urzędu jak sztuce budowania relacji publicznych z wykorzystaniem także innych narzędzi niż w PR biznesowym
 • Stworzenia sieci komunikacyjnej, która ułatwi realizację public relations w instytucji
 • Kreowania wydarzeń medialnych
 • Budowania i utrzymywania kontaktów z dziennikarzami
 • Wykorzystania innych narzędzi marketingu do public relations

Korzyści dla uczestników:

Szkolenie zostało skonstruowane z myślą o PR-owcach, którzy:

 • zdobywali wiedzę i doświadczenie w instytucjach prywatnych
 • zajmują się promocją swoich instytucji od lat i potrzebują przypomnienia
 • wiedzy oraz uzyskania informacji o nowych pomysłach na dalszy PR

PR instytucji publicznej w praktyce różni się od budowania relacji firmy. Osoby zajmujące się PR w urzędach, spółkach państwowych i samorządowych skoro w nich pracują mają już ogólną wiedzę na ten temat. Dlatego korzyścią szkolenia nie jest zdobycie wiedzy tylko jej przypomnienie lub uzupełnienie. Korzyści są więc klasyczne dla aktywnego PR-owca: pomysły, kontakty i wymiana doświadczeń. W efekcie przekłada się to na:

 • ułatwienie pracy
 • zaoszczędzenie czasu
 • realizację efektywnych pomysłów
 • w konsekwencji na awans, uznanie zdolności PR i satysfakcję

Tematyka szkolenia

 • na poziomie gminy i mediów lokalnych
 • na poziomie powiatu i województwa i mediów regionalnych
 • na poziomie kraju i mass mediów
 • na poziomie Unii Europejskiej
 • media branżowe i społecznościowe
 • cele i podstawy planowania w PR
 • dopasowanie narzędzi PR do sytuacji i polityki gminy

 

Oczekiwania dziennikarzy od managerów jednostek samorządowych i rządowych oraz od specjalistów ds. PR, czyli jak czytelnie i profesjonalnie przygotować:

 • komunikat i informację prasową
 • opracowanie prasowe
 • konferencję i briefing prasowy
 • oświadczenie
 • obowiązki dziennikarza – wybrane zagadnienia prawne
 • ochrona przed manipulacją przekazu
 • wiarygodny i pozytywny komunikat
 • sprostowanie jako ostateczność

 

Metody prowadzenia szkolenia:

 • wiedza i doświadczenie trenera – a co za tym idzie liczne przykłady
 • obrazujące PR w innych instytucjach
 • prezentacja multimedialna
 • dyskusja i burze mózgów
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe, w tym symulacja najczęściej
 • występujących sytuacji z dziennikarzami
 • praca z kamerą
 • case study

 

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page