Skip links

Szkolenie dla lekarzy

Zawód lekarza nie dość, że stawia przed osobami go wykonującymi wiele wyzwań merytorycznych, to w ciągu ostatnich lat piętrzą się przed nimi różnorodne komplikacje organizacyjne, biurokratyczne i finansowe. W gąszczu wszystkich uwarunkowań trudno czasem o dobre relacje międzyludzkie w ramach współpracujących ze sobą zespołów ludzi o różnych osobowościach, przyzwyczajeniach i potrzebach. Ważnym aspektem pracy lekarza dla jego komfortu pracy i skuteczności jest m. in. dobrze układająca się współpraca z pielęgniarkami i rejestratorkami oraz wspólne działania w codziennej pracy z pacjentem – nie zawsze wdzięcznym i współpracującym.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Szkolenie dla lekarzy

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy pracujących w zespołach wielodyscyplinarnych, a w szczególności współpracujących z pielęgniarkami i rejestratorkami.

Cele szkolenia:

Szkolenie ma na celu rozwinąć i pogłębić świadomość uczestników dotyczącą mechanizmów skutecznej komunikacji, dostarczyć wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko pojętej asertywności oraz technik rozwiązywania problemów w sytuacjach międzyludzkich.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy będą mieli okazję udoskonalić swoje umiejętności skutecznej i asertywnej komunikacji ze współpracownikami i pacjentami a ponadto zapobiegania i rozwiązywania konfliktów w sytuacjach międzyludzkich.

Szkolenie ma charakter warsztatowy, prowadzone jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników zarówno podczas mini wykładów, ćwiczeń grupowych i indywidualnych, testów, dyskusji, scenek rodzajowych.

Tematyka szkolenia

 • Narzędzia komunikowania się?
 • Aktywne słuchanie i różne sposoby zadawania pytań
 • Budowanie precyzyjnych komunikatów dzięki parafrazie i klaryfikacji
 • Trudny pacjent – trudna sytuacja
 • Problemy komunikacji w zespole
 • Model komunikacji międzyosobowej von Thun’a
 • Autodiagnoza – mapa asertywności
 • Emocjonalne oraz społeczne konsekwencje postawy asertywnej, uległej i agresywnej
 • Asertywny monolog wewnętrzny, świadomość praw osobistych i własnego kapitału
 • Analiza transakcyjna – wewnętrzny głos “Dorosłego” podstawą myślenia asertywnego
 • Krytyka – formułowanie i przyjmowanie
 • Obrona przed powtarzającymi się zachowaniami inwazyjnymi
 • Prośby, polecenia, oczekiwania – kto, komu i jak
 • Style rozwiązywania konfliktów – autodiagnoza
 • Czynniki charakteryzujące grupy i zasady pracy w zespole
 • Analiza konfliktu i ryzyko jego rozwiązywania
 • Radzenie sobie z konfliktem wg zasady win-win
 • Zasady relacji profesjonalnych
 • Analizowanie trudnych relacji na płaszczyźnie zawodowej

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page