Skip links

Stres i wypalenie zawodowe – radzenie sobie i profilaktyka

Każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu doświadcza stresu. Czasami jego poziom przerasta naszą odporność i umiejętności zapanowania nad nim. Brak umiejętności radzenia sobie ze stresem jest przyczyną problemów w wielu sferach naszego życia, obniża standard życia, wydajność i satysfakcję z pracy, uniemożliwia samorealizację zawodową, jest powodem napięć, problemów emocjonalnych, prowadzi do pogorszenia zdrowia fizycznego i psychicznego, także w miejscu pracy.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Stres i wypalenie zawodowe

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu rozpoznawania symptomów stresu i wypalenia zawodowego. Uczestnicy zostaną wyposażeni w sposoby radzenia sobie z istniejącym stresem a także zapobiegania wypaleniu zawodowemu, a więc spadkowi satysfakcji i efektywności w pracy.

Korzyści dla uczestników:

Po szkoleniu każdy uczestnik nabędzie umiejętności autodiagnozy własnego poziomu stresu i zagrożenia wypaleniem zawodowym. Pozna techniki skutecznej automotywacji, technik relaksacyjnych a tym samym redukcja napięcia i wzmocnienie spokoju wewnętrznego. Oprócz tego, uczestnicy nauczą się poprawy nastoju i samoakceptacji, identyfikacji i zaplanowania zmiany nieefektywnych nawyków w pracy i życiu codziennym oraz nauki planowania w zgodzie z sobą.

Tematyka szkolenia

 • reakcja alarmowa, reakcja adaptacyjna i nadwrażliwość
 • dystres, eustres
 • kwestionariusze – samopoznanie poziomu przeżywanego stresu i podatności na stres
 • stres obiektywny i subiektywny
 • reakcje na stres; następstwa psychofizyczne długotrwałego stresu
 • stresory obiektywne
 • jak w to wpadamy – przekonania
 • przekonania powstrzymujące podejmowanie skutecznych działań
 • przekonania mobilizujące i motywujące do podnoszenia profesjonalizmu
 • praca nad przekonaniami – ćwiczenia
 • definicja
 • etapy
 • rozpoznawanie – kwestionariusz autodiagnozy
 • radzenie sobie ze stresem w życiu codziennym
 • techniki poznawcze
 • ciało bez stresu – treningi relaksacyjne: Jacobsona, Schultza,wizualizacje

 

 • demaskowanie nawyków, które przeszkadzają w skutecznym działaniu
 • zamiana przeszkadzających nawyków w nawyki wspierające osiągnięcia
 • nawyki skutecznego działania wg Covey’a
 • przyczyny konfliktów
 • analiza i strategie postępowania z konfliktem

 

 • co to jest asertywność ?
 • emocjonalne oraz społeczne konsekwencje postawy asertywnej, uległej i agresywnej
 • asertywny monolog wewnętrzny, świadomość praw osobistych i własnego kapitału
 • odmawianie w zgodzie z sobą
 • asertywna komunikacja jako sposób wyrażania emocji – komunikat typu “ja”
 • asertywne wyrażanie krytyki i pochwał – FUO
 • reakcja na agresję
 • sztuka wyznaczania celów w życiu zawodowym i osobistym
 • hierarchia celów na różnych etapach życia i kariery
 • podejmowanie decyzji w oparciu o strukturę celów

 

 • analiza predyspozycji osobowościowych i zawodowych
 • czynniki osłabiające naszą samoocenę
 • budowanie pozytywnej samooceny

 

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page