Skip links

Komunikacja interpersonalna podczas audytu

Zajęcia koncentrują się na uczeniu i trenowaniu:

Budowania kontaktu i konstruktywnego porozumiewania się, przekazywania użytecznych informacji zwrotnych zamiast destrukcyjnych ocen, poznawania wzajemnie najważniejszych interesów, rozwiązywania konfliktów, posługując się kategoriami interesów i problemów, a nie stanowisk i argumentów, radzenia sobie z presja i manipulacją, dopasowywania stylu negocjacji do typu osobowości klienta oraz negocjowania rozwiązania zadowalającego obie strony.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn the medicine workers standing and browsing laptop HQRZSN5

„Po co w ogóle ten audyt? Po co to całe zamieszanie? Mamy inne, ważniejsze sprawy”. Z takim oporem zdarza się spotykać Audytorom w codziennej pracy. Może temu towarzyszyć poczucie bycia niemile widzianym, niechcianym, kimś, kogo działania wzbudzają niechęć. Jak poradzić sobie w takiej sytuacji? Jak sprawić, by osoby audytowane nie czuły, że podlegają kontroli? Jak przekazywać „niewygodne” dla nich informacje, jednocześnie nie poddając się presji , skłonić kogoś do wprowadzenia wymaganych zmian? Do tego celu przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, którego program zamieszczony został poniżej. Ponieważ szkolenia bazujące na wykładowo-prezentacyjnych formach przynoszą niewielkie efekty, jeśli chodzi o nauczanie umiejętności. Szczególnie tych miękkich. Sama świadomość i wiedza nie wystarczają do tego, żeby zmienić wieloletnie nawyki i rutyny reagowania. Szczególnie, jeśli chodzi o umiejętności związane z funkcjonowaniem w trudnych sytuacjach, w których towarzyszą silne emocje. Stąd propozycja szkolenia warsztatowego, którego bazę stanowi realistyczny trening, oparty głównie o przykłady z realiów pracy uczestników. Podczas warsztatów są inscenizowane wskazane przez grupę sytuacje (psychodrama), nagrywane, a następnie analizowane przez trenera wspólnie z uczestnikami ryzyka, oraz możliwości działania, które daje omawiana sytuacja, wyjaśniając jednocześnie mechanizmy psychologiczne leżące u podstaw zaobserwowanych zjawisk. Kolejnym etapem jest wypracowywanie wspólnie z grupą konkretnych pomysłów na reakcje pozwalające zwiększyć szanse na realizację postawionych sobie w danej sytuacji celów jak najmniejszym kosztem. Każdy kluczowy element szkolenia jest później przez uczestników praktycznie trenowany. Części wykładowe i prezentacyjne są ograniczone do niezbędnego minimum. Taka metoda pracy zwiększa szansę na zapamiętanie i wdrożenie nowych umiejętności w życie, ponieważ uczestnicy już na warsztacie dokonują pierwszego, praktycznego kroku w kierunku zmiany swoich rutyn. Poza tym otrzymują bardzo konkretne narzędzia, których mogą od razu użyć, bez zastanawiania się jak przełożyć teoretyczną wiedzę ze szkolenia na specyficzne sytuacje, z którymi spotykają się w firmie.

Tematyka szkolenia

  • Pierwsze wrażenie i nastawienie. Co wnosisz do kontaktu. Daj się poznać. Odważnie poznawaj partnera. Udzielaj informacji zwrotnych. (ćwiczenia w parach i trójkach)
  • Nie oceniaj, nie uogólniaj, nie interpretuj, nie dawaj „dobrych rad”, otwarcie nazywaj swoje interesy, odsłanianie intencji – przeciwdziałanie destrukcyjnym projekcjom. (symulacje realnych sytuacji, trening)
  • Parafraza, odzwierciedlanie, prowadzenie. (mini wykład, przykłady, symulacje realnych sytuacji, trening)
  • Co mówić i robić, aby zdobyć zaufanie i życzliwość, rozumiejąc czyjąś podświadomość. (mini wykład, zapis video, trening)
  • Przekazywanie „niewygodnych” informacji. Asertywna odmowa, egzekwowanie praw i wyrażanie życzeń, „zdarta płyta”, obrona własnych granic. (użycie modelu i algorytmu, trening)
  • Przekazywania użytecznych informacji zwrotnych zamiast destrukcyjnych ocen. (ćwiczenia w parach i trójkach)
  • Od ogólników do konkretu. (przykłady, symulacje realnych sytuacji, trening)
  • Podstawowe uniwersalne reguły negocjacyjne. (wykład, przykłady, symulacje realnych sytuacji, trening)

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page