Skip links

Skuteczne zarządzanie zespołem. Budowanie relacji i współdziałanie.

Zarządzanie zespołem medycznym jest sztuką. Tym bardziej, że lekarze mają silny autorytet wewnętrzny i nie łatwo poddają się wpływowi innych. Ponadto medycyna niesie ze sobą dużą odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjenta. Z tego tytułu zespół potrzebuje przestrzegać wysokich standardów pracy i dużo od siebie wymagać. Koszty inwestycji w lokal, wyposażenie i sprzęt jest bardzo wysoki. Zatem tylko mądre zarządzanie może przyczynić się do rentowności przychodni medycznych. Pracując w organizacji realizujemy cele jej i swoje własne. Cele jakie ujawniają się na poziomie nie tylko świadomym to szczerość i jasność wysyłanych przez przełożonych i kolegów komunikatów, potrzeba informacji zwrotnej udzielonej po wykonaniu zadania oraz krytyka ale konstruktywna. Realizacja tych celów, wpływa na wymierne efekty pracy, pozytywne postawy, motywację, budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych prowadzących do efektywnego współdziałania jednostek i zespołów. Destruktywna relacja w organizacji jest przyczyną konfliktów, stresu oraz wynikających z tego strat i chaosu.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Skuteczne zarządzanie zespołem

Cele szczegółowe:

Zwiększenie efektywności w kierowaniu pracą zespołu, umiejętność budowania relacji i autorytetu, umiejętność współpracy z zespołem, wzbudzenie w pracownikach większego zaangażowania i większej skuteczności, podniesienie standardów opieki nad pacjentami, tworzenia klimatu wzmacniającego efekt pracy zespołowej, identyfikowania grupowych zagrożeń dla płynnej realizacji celów zawodowych, rozpoznawania ról poszczególnych członków zespołu i zrozumienie ich znaczenia dla realizacji zadań, zrozumienia wpływu poprawnej komunikacji na efektywną współpracę w zespole, organizowania pracy grupy roboczej jak również zrozumienia znaczenia synergii zespołów, dostrzegania różnicy między regułami wpływu społecznego a manipulacji.

Tematyka szkolenia

Badanie i rozwój wewnętrznych zasobów osób zarządzających zespołami, aby wzmocnić ich skuteczność i siłę autorytetu. Zajmiemy się przede wszystkim:

 

 • wizerunkiem i autoprezentacją
 • hierarchią wartości i ważności
 • myślami automatycznymi, które usprawniają bądź utrudniają działanie
 • stawianiem i realizacją celów życiowych i zawodowych
 • proaktywnością jako podstawowym nawykiem skutecznego działania
 • samoświadomością, przy pomocy techniki Okien Johari
 • jak nas widzą – cechy autorytetu jakiego zespół potrzebuje
 • sztuka przemawiania – elementy werbalne i niewerbalne – umiejętność dobrego szefa

 

 • Podział na style zarządzania według podstawowych teorii psychologicznych
 • Autodiagnoza własnego stylu zarządzania
 • Gry psychologiczne wg Berne’a – ich znaczenie, skutki i demaskowanie
 • Podejście coachingowe w zarządzaniu – podstawowe zasady, sposób działania i skutki

 

 • Rozwijanie umiejętności efektywnego rozwiązywania konfliktów
 • Budowanie długofalowych relacji z pracownikami – co ma znaczenie ?
 • Rekrutacja pracowników – ustalanie priorytetów: zespół – firma – pracownik
 • Przepływ informacji między przełożonym a pracownikami – diagnoza trudności i rozwiązywanie problemów
 • Motywowanie pracowników – podstawowe mechanizmy – jak to robić, jak dostosować argumenty do osobowości pracownika
 • Ustalenie reguł współpracy i skuteczne egzekwowanie poleceń
 • Role grupowe i podział obowiązków
 • Techniki grupowego rozwiązywania problemów – synergia zespołów
 • Reguły modyfikowania zachowań pracowników

 

 • Autoanaliza własnego stylu komunikowania się
 • Czynniki wpływające na jakość kontaktów zawodowych pomiędzy pracownikami
 • Nadawanie i reakcja na informacje zwrotną
 • Asertywne reagowanie na zastrzeżenia na krytykę i pochwałę

 

 • Rozpoznawanie i reakcja na sytuacje konfliktowe
 • Źródła i rodzaje konfliktów
 • Metody/strategie rozwiązywania konfliktów – praca z emocjami
 • Rywalizacja w zespole: za i przeciw

 

Metody, techniki, narzędzia szkoleniowe:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, prowadzone jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników zarówno podczas mini wykładów, ćwiczeń grupowych i indywidualnych, testów, dyskusji, scenek rodzajowych.

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page