Skip links

Zapobieganie chorobom narządu ruchu oraz ergonomia pracy personelu medycznego

Cele szkolenia:

Przyswojenie podstawowych wiadomości na temat zagrożeń chorobami narządu ruchu na tle zawodowym, a także zapoznanie się z podstawowymi zasadami ergonomii pracy. Zdobycie umiejętność pozwalających na unikanie niebezpiecznych czynników patogennych uszkadzających narząd ruchu. Zapoznanie się z elementami profilaktyki narządu ruchu wymuszonej charakterem wykonywanego zawodu. Zdobycie praktycznych umiejętności zapobiegania uszkodzeniom narządu ruchu na tle wykonywanego zawodu, a także zapoznanie się z metodami samodzielnego usprawniania już istniejących schorzeń.

Grupa docelowa:

Pielęgniarki, lekarze, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Zapobieganie chorobom narządu ruchu oraz ergonomia pracy

Tematyka szkolenia

Dyskopatia odcinaka szyjnego i lędźwiowego, przeciążenia w obrębie stawów barkowych, biodrowych oraz kolanowych. Zwiększone napięcie mięśniowe i sztywność mięśni.

Opieka nad pacjentami obłożnie chorymi, wspomaganie mobilności pacjentów, uruchamianie leżących pacjentów.

Omówienie przeciążeń w obrębie narządu ruchu wynikające z nieprawidłowego podnoszenia, przenoszenia, pionizowania pacjentów, a także przeciążenia wynikające z nieprawidłowego przyjmowania pozycji w czasie wykonywania innych czynności zawodowych.

Jak rozpoznać u siebie pierwsze objawy chorób narządu ruchu i samodzielnie, bezpiecznie im przeciwdziałać.

Następstwa chronicznych chorób narządu ruchu w aspekcie nabywania niepełnosprawności zawodowej i społecznej.

Nauka wykonywania w bezpieczny dla aparatu ruchu takich czynności jak: podnoszenie pacjenta, jego przenoszenia z łóżko na krzesło/ fotel/ wózek, pionizacja pacjenta; zabezpieczanie własnego kręgosłupa przy codziennej pielęgnacji podopiecznych.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do zbudowania pozytywnej relacji z pacjentami i ich rodzinami poprzez efektywną i uprzejmą komunikację, budowanie wizerunku i zaufania.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

Szkolenie pozwoli rozwinąć umiejętności i kompetencje: rozpoznawanie i eliminowanie szkodliwych czynników ze środowiska pracy mogących wywołać choroby narządu ruchu. Szkolenie pozwoli na prawidłowe wykonywanie czynności zawodowych związanych z przeciążaniem narządu ruchu, nabycie umiejętności zastosowania odpowiedniej dla swoich potrzeb profilaktyki i/lub leczenia ruchowego schorzeń narządu ruchu.

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page