Skip links

Autoprezentacja – efektywne prezentacje

Cele warsztatu:

Nabywanie i rozwój umiejętności prowadzenia efektywnych prezentacji przy wykorzystaniu technik autoprezentacji.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy w efekcie szkolenia będą potrafili zbudować wizerunek osoby profesjonalnej, kontrolować proces autoprezentacji. Zdobędą wiedzę na temat skutecznych środków przekazu stosowanych podczas prezentacji. Będą potrafili dobrać narzędzia do tematu prezentacji i audytorium i zastosować się do etapów prowadzenia prezentacji oraz otrzymają informację zwrotną na temat swoich zachowań w roli prezentera po nagraniu indywidualnych prezentacji na kamerę video.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Autoprezentacja – efektywne prezentacje

Cele szczegółowe:

Rozwijanie umiejętności świadomego kształtowania własnego wizerunku, rozpoznanie swoich słabych i mocnych stron podczas wystąpień i prezentacji, poznanie i przećwiczenie sposobów dopasowania formy wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy komunikatu. Zdobycie wiedzy na temat doboru narzędzi, które ułatwią/usprawnią prowadzenie zajęć dla studentów, poznanie metod skutecznego przekazywania wiedzy podczas prezentacji, oraz zdobycie wiedzy na temat etapów prezentacji, ćwiczenie kontroli przebiegu prezentacji i zainteresowania słuchaczy oraz poznanie technik pokonywania stresu związanego z wystąpieniami przed audytorium.

Tematyka szkolenia

W czasie sesji I uczestnicy poznają i przedyskutują oraz opracują zestaw kluczowych elementów wpływających na świadome kierowanie procesem autoprezentacji.

 

 • Reguły autoprezentacji
 • Efekt pierwszego wrażenia
 • Znaczenie tworzenia własnego wizerunku
 • Zasadnicze błędy autoprezentacji

Uczestnicy przeprowadzą indywidualne prezentacje, które będą nagrywane na kamerę video, otrzymają szczegółową informację zwrotną na temat własnych zachowań prezentera oraz sposobu przygotowania autoprezentacji. Na podstawie nagrań omówione zostaną słabe i mocne strony prezenterów.

 

 • Eksponowanie atutów i mocnych stron osobowości
 • Elementy budowania określonego wizerunku
 • Określenie znaczenia niewerbalnej autoprezentacji w procesie komunikowania się z ludźmi
 • Umiejętność mówienia i słuchania
 • Praca głosem – ton, dykcja, intonacja
 • Techniki werbalne stosowane podczas prezentacji
 • Panowanie nad stresem związanym z sytuacja ekspozycji społecznej

Uczestnicy przeprowadzą indywidualne prezentacje, które będą nagrywane na kamerę video, otrzymają szczegółową informację zwrotną na temat własnych zachowań prezentera oraz sposobu autoprezentacji (ewentualnych luk i mocnych stron).

 

 • Eksponowanie atutów i mocnych stron osobowości
 • Elementy budowania określonego wizerunku
 • Określenie znaczenia niewerbalnej autoprezentacji w procesie komunikowania się z ludźmi
 • Umiejętność mówienia i słuchania
 • Praca głosem – ton, dykcja, intonacja
 • Techniki werbalne stosowane podczas prezentacji
 • Panowanie nad stresem związanym z sytuacja ekspozycji społecznej

W czasie sesji uczestnicy będą nabywać wiedzę i doskonalić umiejętności budowania skutecznej prezentacji, poznają i przedyskutują jej etapy.

 

 • Kluczowe etapy prezentacji – reguła WRZ
 • Określenie celu i przyporządkowanie działań
 • Metody prezentacji, – kiedy jaka metoda jest odpowiednia

W czasie sesji I uczestnicy zapoznają się ze skutecznymi środkami przekazu stosowanymi podczas prezentacji, dowiedzą się, w jaki sposób przygotować prezentację, aby była interesująca i zwracała uwagę na kluczowe jej elementy.

 

 • Zasady konstruowania modułów prezentacji: dobór treści, układ materiału, wybór metod
 • Dobór pomocy i materiałów na prezentację
 • Zasady korzystania z pomocy audiowizualnych – flipchart, rzutnik, inne materiały.
 • Dobór treści do odpowiednich pomocy audiowizualnych
 • Układ sali podczas prezentacji

W czasie sesji uczestnicy będą ćwiczyli prowadzenie angażującej efektywnej prezentacji z wykorzystaniem poznanych zasad, etapów i z zastosowaniem zaprezentowanych i omówionych wcześniej meto.

 

 • Skuteczność prezentera
 • Techniki lingwistyczne stosowane podczas prezentacji
 • Przekazywanie wiedzy – prezentowanie wyników
 • Argumentacje

Omówienie możliwych podczas prezentacji trudnych sytuacji zarówno w kontekście uczestników jak i kwestii organizacyjno – logistycznych, poznanie i przedyskutowanie metod radzenia sobie z nimi.

 

 • Techniki pracy z grupą gdy pojawia się opór, ignorowanie lub krytyka
 • Metody radzenia sobie z trudnymi rolami grupowymi
 • Trudne sytuacje organizacyjne – jak sobie poradzić.
 • Podsumowanie szkolenia, zakończenie

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page