Skip links

Prawa Pacjenta w podmiocie leczniczym

W ostatnich latach rośnie świadomość prawna pacjentów, a co za tym idzie zwiększa się liczba pozwów w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu zdarzeń medycznych. Równocześnie uległy zmianie niektóre przepisy dotyczące Karty Praw Pacjenta. Odpowiedzią na wynikające stąd wątpliwości jest propozycja szkolenia uwzględniająca tematykę relacji lekarz – pacjent. Szkolenie pozwoli uczestnikom na swobodniejsze posługiwanie się zapisami Karty Praw Pacjenta. Przybliży procedury postępowania wynikające z ustawy. Uczestnicy szkolenia zyskają popartą przykładami wiedzę na temat odpowiedzialności cywilnej lekarza.

Cele szczegółowe:

Poszerzenie umiejętności korzystania z Karty Praw Pacjenta, zastosowanie informacji na temat postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, rozróżnienie zdarzeń medycznych i ich kwalifikacja do rozpoznania przez RPP oraz uzyskanie wiedzy na temat zasad odpowiedzialności cywilnej lekarza.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Prawa Pacjenta w podmiocie leczniczym 1

Tematyka szkolenia

  • do świadczeń zdrowotnych np. zasięganie opinii innego lekarza,
  • do informacji i tajemnicy informacji związanych z pacjentem oraz kiedy nie obowiązuje,
  • do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych np. pacjent ubezwłasnowolniony, niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, małoletni,
  • do poszanowania intymności i godności pacjenta (m.in. obecność osoby bliskiej),
  • do dokumentacji medycznej (m.in. komu może być udostępniona),
  • do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza (do komisji lekarskiej przy rzeczniku praw pacjenta),
  • do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
  • do opieki duszpasterskiej
  • określenie czy zdarzenie spełniło kryteria zdarzenia medycznego
  • sytuacje, w których lekarz może zostać wezwany do złożenia wyjaśnień przed Komisją

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page