Skip links

Zapobieganie chorobom narządu ruchu oraz fizjoprofilaktyka dotycząca ergonomii pracy personelu medycznego

Rejestratorka jest wizytówką przychodni i pracujących w niej lekarzy. Od niej zależy ilu pacjentów zapisze się na wizytę i z jakim nastawieniem przyjdą do przychodni. Rejestratorka powinna reprezentować sobą wysoki poziom obsługi, umieć odpowiedzieć na każde pytanie pacjenta oraz posiadać umiejętności promocji i sprzedaży usług przychodni.

Grupa docelowa:

Personel medyczny (pielęgniarki)

Cele szkolenia:

Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu ergonomii pracy i profilaktyki związanej z narządem ruchu. Poznanie zasad przyjmowania prawidłowych pozycji w czasie pracy siedzącej i stojącej. Nabycie umiejętności wykonywania ćwiczeń profilaktycznych wzmacniających układ stawowo-mięśniowy.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Zapobieganie chorobom narządu ruchu

Tematyka szkolenia

 • Cele nauczania ergonomii wśród personelu medycznego
 • Przestrzeganie zasad ergonomii pracy:
  • a. prawidłowa pozycja siedząca, odpowiednie stanowisko pracy dopasowane do wzrostu i wymiarów pracownika
  • b. prawidłowa sylwetka podczas pracy przy łóżku chorego i wykonywaniu czynności zabiegowych,

 

 • Zastosowanie w praktyce.
 • Planowanie pracy zespołu medycznego
 • Zastosowanie w praktyce.
 • Umiejętność rozpoznawania czynników szkodliwych

Ćwiczenia praktyczne

  1. a. zapobieganie przeciążeniom narządu ruchu
   b. ćwiczenia wzmacniające układ stawowo-mięśniowy

Metody prowadzenia szkolenia:

 • Metody podające – proces przyswajania: wykład informacyjny, wyjaśnienie
 • Metody poszukujące, kreatywne – problemowe – proces odkrywania, związane z twórczym myśleniem i działaniem
 • Ćwiczenia – metoda pokazu, omówienie i demonstracja technik terapeutycznych; metoda laboratoryjna – wykonywanie przez kursantów badania funkcjonalnego pacjenta geriatrycznego, wykonywanie zabiegów, metody dyskusyjne.
 • Metody aktywizujące:  proaktywne (usamodzielniające) – uczą samokontroli i samooceny własnego działania, sprzyjają samodzielności myślenia i realizacji zadań oraz  dyskusja dydaktyczna

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page