Skip links

Komunikacja interpersonalna a profesjonalna obsługa pacjenta

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla pielęgniarek i rejestratorek/rejestratorów mających codzienny (bezpośredni i pośredni) kontakt z Pacjentami.

Cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie się z mechanizmami psychologicznymi w komunikacji międzyludzkiej ze szczególnym uwzględnieniem relacji z Pacjentem.

„Trudności, na które napotykasz, są barierami tkwiącymi w umyśle
i możnaje przełamać, przyjmując bardziej pozytywne nastawienie”
(Clarence Blasier)

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Komunikacja interpersonalna a profesjonalna obsługa pacjenta

Jest to szkolenie warsztatowe, które pozwala na zrozumienie procesów komunikacji z pacjentami, znacznie poprawia poczucie odpowiedzialności za jakość obsługi pacjentów oraz dbanie o wizerunek szpitala, placówki medycznej przez każdego pracownika (uczestnika szkolenia). Poszczególne zagadnienia szkolenia rozwijane są w zależności od aktualnych potrzeb szkoleniowych danej grupy zawodowej, specyfiki pracy, obowiązków i trudnych sytuacji z jakimi spotykają się w relacjach z pacjentami pielęgniarki i rejestratorki/rejestratorzy medyczni.

Główne cele tego szkolenia to: podniesienie jakości obsługi Pacjenta, rozwinięcie umiejętności komunikowania się z Pacjentami i zwiększenie poziomu aktywności i inicjatywy pracowników (poczucia odpowiedzialności i świadomość wagi pełnionej funkcji), rozwinięcie umiejętności komunikacji asertywnej, opartej na zrozumieniu i wzajemnym szacunku. Szkolenie pozwala także na nabycie umiejętności i wiedzy z poprawności komunikacji z drugim człowiekiem, a wiec także z pozostałymi pracownikami w Państwa Szpitalu.

Tematyka szkolenia

 • Pierwszy kontakt z Klientem, czyli “face to face”
 • Widzenie peryferyjne u kobiet, widzenie tunelowe u mężczyzn – a kontakt z Pacjentem
 • Jak słuchają kobiety a jak słuchają mężczyźni?
 • Komunikacja werbalna – zasada “win- win”
 • Komunikacja niewerbalna
 • Tworzenie partnerskich relacji z Pacjentami
  • pierwsze wrażenie
  • budowanie zaufania
  • troska o pacjenta
  • empatia
  • panowanie nad emocjami
  • komunikacja asertywna
  • opanowywanie oporu i konfliktów

 

 • Jakość w komunikacji a bariery w komunikacji
 • Oczekiwania Pacjentów a profesjonalna komunikacja
 • Potrzeby Pacjentów a profesjonalna komunikacja
 • Poziomy obsługi Pacjenta
 • Poziomy lojalności Pacjenta
 • Prezentacja prawidłowej obsługi Klienta z punktu widzenia psychologii
 • Reprezentacyjna i informacyjna funkcja Pielęgniarki
 • Reprezentacyjna i informacyjna funkcja Rejestratorki
 • Zadania i obowiązki
 • Rola własnych przekonań i postaw w kontakcie z Pacjentem
 • Podstawowe zasady obsługi Pacjenta
 • Oczekiwania Pacjenta
 • Umiejętność odkrycia i zaspokojenia potrzeb Pacjenta
 • Dlaczego warto inwestować w profesjonalną obsługę Pacjenta
 • Efektywność w kontaktach z Pacjentem
 • Bariery w komunikacji i sposoby ich przełamywania
 • Asertywność w kontaktach z Pacjentami
 • (Zbieranie informacji na podstawie obserwacji i rozmowy z Pacjentami)
 • Typologia Pacjentów i umiejętność dopasowania się do rozmówcy
 • Skuteczna komunikacja w szpitalu
 • Techniki aktywnego słuchania
 • Techniki zadawania pytań, parafrazowania
 • Sterowanie rozmową – kreatywny scenariusz rozmowy
 • Bariery w komunikacji i sposoby ich przełamywania
 • Reakcja na obiekcje, zastrzeżenia i reklamacje i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Reakcja na krytykę lub odmowę
 • Umiejętność dystansowania się i oddzielenie intencji od zachowań
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem na stanowisku pracy
 • Analiza przyczyn niepowodzeń w kontaktach z Pacjentami

Metody prowadzenia szkolenia:

Szkolenie ma charakter treningu umiejętności – podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji, następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne, biorą udział w symulacjach, rozwiązują testy pozwalające dokonać samooceny umiejętności. Stosowane metody dydaktyczne to:

 • analiza przypadku
 • grupowe i indywidualne rozwiązywanie problemów
 • symulacje
 • gry menedżerskie
 • testy
 • dyskusja moderowana i prezentacja trenera.

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page