Skip links

Negocjacje i komunikacja w pracy z pacjentem i w środowisku medycznym

Cele warsztatu:

Doskonalenie kompetencji komunikacyjno-negocjacyjnych.

Cele szczegółowe:

Zapoznanie z istotą negocjacji oraz zasadami ich prowadzenia, praktyczne rozwinięcie umiejętności negocjacyjnych w kontakcie z pacjentem i w środowisku medycznym. Wzmocnienie wiedzy i umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji interpersonalnej oraz doskonalenie kompetencji komunikacyjnych.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy w efekcie szkolenia zapoznają się z zasadami negocjowania, technikami wywierania wpływu i radzenia sobie z manipulacjami, poznają sposoby praktycznego wykorzystania negocjacji w pracy z pacjentem i środowisku medycznym. Poprawią swoje umiejętności efektywnej komunikacji, w tym zastosowania modelu Schulza von Thuna oraz nauczą się zasada przekazywania trudnych komunikatów.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Negocjacje i komunikacja w pracy z pacjentem

Tematyka szkolenia

W czasie sesji I uczestnicy będą analizowali najczęściej pojawiające się rodzaje konfliktów z pacjentem oraz w środowisku pracy. Zapoznają się z typologią konfliktów i poznają optymalne sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami.

 • Koło konfliktu Moore’a i jego zastosowanie w pracy medycznej
 • Konflikty rozwiązywalne i nierozwiązywalne
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów w środowisku medycznym
 • Komunikacja w konflikcie
 • Ćwiczenia praktyczne

W czasie sesji uczestnicy zapoznają się ze specyfiką negocjacji, poznają podstawy negocjowania oraz zasady przygotowania do negocjacji. Przetestują w praktyce swoje umiejętności negocjacyjne.

 • Negocjacje – definicja i rozumienie
 • BATNA i ZOPA w negocjacjach
 • Negocjacje pozycyjne i negocjacje problemowe
 • Przygotowanie do negocjacji
 • Specyfika negocjacji z pacjentem i rodziną
 • Ćwiczenia praktyczne

Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi technikami wywierania wpływu oraz poznają sposoby obrony przed nimi

 • Reguła wzajemności
 • Reguła konsekwencji
 • Społeczny dowód słuszności
 • Reguła autorytetu
 • Reguła niedostępności
 • Ćwiczenie praktyczne z zastosowaniem reguł

W czasie sesji uczestnicy biorąc udział w zaaranżowanych sytuacjach i scenkach będę uczyli się zastosowania praktycznego zgromadzonej wiedzy i umiejętności

 • Negocjacje w praktyczne – ćwiczenia w małych grupach
 • Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

W czasie sesji I uczestnicy zapoznają się z zasadami efektywne komunikacji, poznają najczęściej spotykane zakłócenia komunikacyjne oraz sposoby udrażniania komunikacji.

 

 • Proces komunikacji interpersonalnej
 • Zakłócenia w komunikacji i sposoby ich przezwyciężania
 • Komunikacja werbalna i pozawerbalna
 • Aktywne słuchanie jako podstawa komunikacji
 • Ćwiczenia praktyczne

Uczestnicy poznają czteropłaszczyznowy model komunikacji Schulza von Thuna i zasady wykorzystania modelu w pracy zawodowej.

 • Model 4 uszu i 4 ust
 • Zastosowanie modelu w pracy z pacjentem i jego rodziną
 • Zastosowanie modelu w pracy w środowisku medycznym
 • Ćwiczenia praktyczne

W czasie sesji omówione zostaną zasady przekazywania trudnych informacji oraz sposoby radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami z tym związanymi.

 • Emocje i ich znaczenie w przekazywaniu trudnych komunikatów
 • Przekazywanie informacji o śmierci/ braku możliwości leczenia
 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami i wypaleniem zawodowym
 • Trudne sytuacje w pracy z pacjentem i jego rodziną – zasady komunikacji
 • Ćwiczenia praktyczne

W czasie sesji uczestnicy biorąc udział w zaaranżowanych sytuacjach i scenkach będę uczyli się zastosowania praktycznego zgromadzonej wiedzy i umiejętności

 • Komunikacja w trudnych sytuacjach– ćwiczenia w małych grupach
 • Podsumowanie szkolenia, zakończenie

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page