Skip links

Ocena pracownicza – Tworzenie arkuszy oraz prowadzenie rozmów oceniających pracę

Chociaż system ocen jest niezwykle ważnym narzędziem zarządzania, motywowania i rozwoju pracowników, a co za tym idzie budowania wysokiej jakości kultury organizacyjnej i efektywności pracy, to wcale nie jest łatwo go wprowadzić. Równie trudno jest spowodować, by spełniał swoje najważniejsze funkcje. Jednak najtrudniejszym zadaniem jest przekonanie pracowników, by traktowali system ocen nie jako coś, co jest zbudowane przeciwko nim i wyłącznie jako system kontroli, ale przede wszystkim jako system rozwoju, który nie działa akcyjnie, lecz sprowadza się do ciągłego rozmawiania, stawiania zadań, analizowania, wnioskowania i planowania obszarów, w obrębie których powinna nastąpić zmiana, czyli poprawa, lub wzmacnianie najlepszych praktyk. Proponowane szkolenie dotyka wybranych ważnych aspektów oceny pracowniczej.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Ocena pracownicza oraz prowadzenie rozmów oceniających pracę

Cele szkolenia:

Zwrócenie uwagi na kluczowe zagadnienia, czyli uwarunkowania budowania i wdrażania systemu ocen pracowniczych, konstruowanie i wykorzystywanie arkuszy ocen w kontekście stanowiskowych oczekiwań i kryteriów oceny, oraz doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy oceniającej.

Korzyści ze szkolenia:

Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie konstruowania narzędzi oceny pracowników, doskonalenie umiejętności planowania, konstruowania i przeprowadzania z pracownikami rozmowy o wynikach i obowiązujących standardach pracy wynikających z opisu stanowiska. Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych oraz wykorzystywanie narzędzi i rozmowy oceniającej dla podnoszenia jakości pracy, rozwoju pracownika i organizacji.

Tematyka szkolenia

 • Ważne pytanie: angażować, czy nie angażować pracowników w wypracowywanie zasad i przedmiotu oceny pracowniczej?
 • System ocen a potrzeby/ wytyczne firmy
 • Dobór kryteriów oceny – jakie elementy powinny być oceniane? Kryteria oceny kadry kierowniczej, pracowników samodzielnych, pozostałych stanowisk
 • Od kompetencji do opisu zachowania – bo czy wiesz po czym poznasz, ze pracownik jest otwarty na zmiany lub spełnia kryteria oceny w zakresie planowania i organizacji? Warunek dobrej oceny.
 • Udzielenie informacji zwrotnej, czyli co dalej? Ustalenie obszarów do działania po ocenie
 • Pilotaż
 • Konstruowanie przykładowych arkuszy oceny pracowniczej – przedmiot i kryteria oceny
 • Praca na przykładowych arkuszach oceny.
 • Przeniesienie ciężaru z oceny na rozwój. Delegowanie zadań i wytyczanie celów jednostkowych, a ocena realizacji planów, założeń
 • Wszyscy wiedzą wszystko, czyli zaangażowanie pracowników – dostęp do kwestionariuszy. Przygotowanie do oceny i przekazania i przyjęcia oceny.
 • Oswajanie stresu związanego z oceną – zrozumienie i nadawanie sensu
 • Błędy przy wprowadzaniu ocen pracowniczych, na etapie oceniania, błędy psychologiczne
 • Stworzenie odpowiedniej atmosfery
 • Koncentracja na faktach, oddzielanie faktów od opinii. Informacja zwrotna i jej rola w procesie oceniania pracown
 • Okazywanie szacunku.
 • Ustalenia końcowe.
 • Podsumowanie i zakończenie.

Metody prowadzenia szkolenia:

Szkolenie zapewnia połączenie teorii z praktyką i jest prowadzone zawsze w oparciu o aktywne metody pracy (dyskusja, praca w małych grupach, gry symulacyjne, ćwiczenia nabytych umiejętności, burza mózgów, prezentacje, elementy wykładu interaktywnego, kwestionariusze do autoanalizy).

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page