Skip links

Jak efektywnie zarządzać oddziałem i osiągać zakładane (nie tylko medyczne) cele

Cele i korzyści ze szkolenia:

Rozwijanie i doskonalenie umiejętności efektywnego komunikowania się z zespołem pracowniczym, rozwinięcie umiejętności w zakresie planowania i organizacji pracy własnej oraz podległego zespołu. Poprawa umiejętności komunikacyjnych związanych z codziennymi zadaniami oraz ich delegowaniem, poprawa umiejętności radzenia sobie z krytyką i reagowaniem na obiekcje oraz wzmocnienie poczucia pewności siebie w pełnieniu roli szefa, osoby odpowiedzialnej za samodzielne decyzje i skuteczność oraz jakość świadczonych usług medycznych.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Jak efektywnie zarządzać oddziałem

Tematyka szkolenia

 • Zakres zadań i uprawnień, a rola szefa (samodzielność, niezależność, konsultacje, podporządkowanie)
 • Samodzielność i odpowiedzialność lekarzy, a strefy wpływu szefa – nadzór i egzekwowanie sposobu oraz jakości oferowanych usług
 • Lekarz w roli lidera zadania (usługi, świadczenia) na rzecz pacjenta
 • Profil kompetencji szefa – strefy rozwoju
 • Przygotowanie do spotkania – reguły współpracy i funkcjonowania oddziału
 • Budowanie klimatu współpracy – uwarunkowania. Korzyści wynikające ze współpracy
 • Efekt synergii – ważne zagadnienie w kontekście konsultacji medycznych dla
 • podnoszenia jakości usług medycznych i skuteczności leczenia. Fakty, wiedza, czy wyobrażenia i indywidualne doświadczenia
 • Komunikacja w zespołach medycznych
  •  znaczenie dostępu do informacji oraz czytelności przekazu i precyzowania dostarczanych informacji
  • znaczenie skuteczności komunikacji – ustalanie zgodności intencji z interpretacją
  • rola poszukiwania oraz integrowania informacji
  • pytania – ważne narzędzie nie tylko w procesie wyjaśniania wątpliwości, czy weryfikowania założeń (hipotez) wynikających z treści przekazu,
  • wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy pracownikami – przekazywanie dyżuru
  • otwartość komunikacyjna i informacja zwrotna
  • zjawisko kapitanozy w medycynie – konieczność oraz zagrożenia i korzyści
 • Kompetencje, umiejętności, uprawnienia i odpowiedzialność, a proces decyzyjny
 • Modele procesu podejmowania skutecznych decyzji
  • Interwencje medyczne
  • Systemowe, długoterminowe leczenie
  • Współpraca pomiędzy specjalistami
 • Rodzaje sytuacji trudnych w relacji z pacjentem oraz współpracownikiem
 • Skuteczne reagowanie w trudnych sytuacjach
 • Asertywność – ważne narzędzie budowania efektywnych relacji z rozmówcą w sytuacjach trudnych
 • Radzenie sobie w sytuacjach zaskoczenia – nietypowe pytania, komentarze,
 • Radzenie sobie z krytyka i obiekcjami

Metody prowadzenia szkolenia:

Szkolenie zapewnia połączenie teorii z praktyką i jest prowadzone w oparciu o aktywne metody pracy, które:

 • bezpośrednio aktywizują uczestników;
 • są oparte na ich indywidualnej pracy i doświadczeniach;
 • dają najlepsze efekty, mają przełożenie na praktykę.

Stosujemy takie metody pracy jak: ćwiczenia indywidualne, dyskusja, scenki, symulacje, gry symulacyjne, ćwiczenia nabytych umiejętności, kwestionariusze do autoanalizy

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page