Skip links

Akredytacja Szpitali a PN-EN 9001:2009.
Co wybrać i jak uzupełnić systemy.

Grupa docelowa:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: menedżerów, dyrektorów, administracji szpitali
pełnomocników ds. jakości, specjalistów ds. jakości, koordynatorów ds. jakości w szpitalach, pracowników działów organizacyjnych szpitali oraz wszystkich zainteresowanych tematyką jakości i akredytacji w ochronie zdrowia.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn leader briefing business people PJECLTE

Pragnąc przybliżyć możliwości rozwiązań jakościowych w podmiotach leczniczych zapraszamy na szkolenie z zakresu zarządzania jakością w podmiotach leczniczych. Sprawdź, czym różni się system zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008 od Programu Akredytacji Szpitali, przekonaj się, że warto stosować rozwiązania jakościowe w podmiotach leczniczych. Upewnij się jakie korzyści przyniesie Twojej placówce wprowadzenie działań zmierzających do uzyskania wysokiego poziomu jakości i bezpieczeństwa świadczenia usług medycznych, dowiedz się jak wygląda wdrożenie systemu zarządzania jakością w podmiocie leczniczym a jak proces przygotowania podmiotu leczniczego do wdrożenia standardów akredytacyjnych.

Tematyka szkolenia

 • podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania jakością,
 • systemy zarządzania jakością, zalety i wady systemów,
 • czynniki determinujące jakość,
 • identyfikacja procesów (myślenie procesowe, główne procesy podmiotu leczniczego.

Cel modułu: Uczestniczy szkolenia zostaną wprowadzeni w tematykę zarządzania jakością. Poznają czynniki determinujące jakość oraz nabędą umiejętność identyfikacji procesów występujących w podmiocie leczniczym.

 • wymagania zawarte w rozdziałach 4-8 normy,
 • podstawowa dokumentacja systemowa,
 • organizowanie systemu zarządzania jakością,
 • tworzenie i rozpowszechnianie dokumentacji systemowej,
 • rola i zadania pełnomocnika we wdrażaniu systemu zarządzania jakością.

Cel modułu: Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani w wymaganiami normy oraz z problematyką organizowania systemu zarządzania jakością.

 • idea akredytacji,
 • akredytacja w Polsce i na świecie,
 • omówienie standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Szpitali,
 • przygotowanie placówki do wdrożenia standardów akredytacyjnych.
Cel modułu: Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani ze standardami Programu Akredytacji Szpitali i problematyką spełnienia wymogów przedstawionych w Programie.
 • różnice w wymaganiach normy ISO i Programu Akredytacji Szpitali w tym różnice definicyjne
 • dostosowanie dokumentacji systemu ISO (procedur, instrukcji) do wymogów Programu,
 • dostosowanie dokumentacji Programu do wymagań normy ISO
 • stworzenie jednego systemu spełniającego wymogi normy i Programu
Cel modułu: W module omówione zostaną podstawowe różnice definicyjne. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób spełnić wymagania Programu Akredytacji Szpitali utrzymując system zgodny z normą ISO oraz w jaki sposób zorganizować system zarządzania jakością bazując na dokumentacji Programu Akredytacji Szpitali

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page