Skip links

Empatia w obsłudze pacjentów – profesjonalna opieka nad pacjentami

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pielęgniarek, salowych, opiekunów mających codzienny (bezpośredni i pośredni) kontakt z Pacjentami, którzy potrzebują szczególnej opieki, zrozumienia i empatii ze strony personelu.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Empatia w obsłudze pacjentów

Tematyka szkolenia

Dział wprowadzający

 • Motywy psychologiczne, jakimi kieruje się Pacjent wybierając naszą usługę, nasz produkt
 • Pierwszy kontakt z Klientem, czyli “face to face”
 • Widzenie peryferyjne u kobiet, widzenie tunelowe u mężczyzn – a kontakt z Pacjentem
 • Jak słuchają kobiety a jak słuchają mężczyźni?
 • Komunikacja werbalna – zasada “win- win”
 • Komunikacja niewerbalna
 • Tworzenie partnerskich relacji z Pacjentami

 

  – pierwsze wrażenie
  – budowanie zaufania
  – troska o pacjenta
  – empatia
  – panowanie nad emocjami
  – komunikacja asertywna
  – opanowywanie oporu i konfliktów

 

 • Jakość w komunikacji a bariery w komunikacji
 • Oczekiwania Pacjentów a profesjonalna komunikacja
 • Potrzeby Pacjentów a profesjonalna komunikacja
 • Poziomy obsługi Pacjenta
 • Poziomy lojalności Pacjenta
 • Prezentacja prawidłowej obsługi Klienta z punktu widzenia psychologii
 • Reprezentacyjna i informacyjna funkcja Pielęgniarki
 • Zadania i obowiązki
 • Rola własnych przekonań i postaw w kontakcie z Pacjentem
 • Pierwsze wrażenie i jego rola w procesie budowania relacji z Pacjentem
 • Wygląd o zachowanie osoby będącej wizytówką szpitala, placówki
 • Rola komunikacji niewerbalnej w obsłudze (mowa ciała)
 • Spójność przekazu
 • Zasady etykiety biznesowej
 • Podstawowe zasady obsługi Pacjenta
 • Oczekiwania Pacjenta
 • Umiejętność odkrycia i zaspokojenia potrzeb Pacjenta
 • Dlaczego warto inwestować w profesjonalną obsługę Pacjenta
 • Efektywność w kontaktach z Pacjentem
 • Bariery w komunikacji i sposoby ich przełamywania
 • Asertywność w kontaktach z Pacjentami

Dział z naciskiem na EMPATIĘ

 • Co to jest inteligencja emocjonalna?
 • Jak powstają uczucia i emocje – mechanizmy ich powstawania
 • Emocje “pozytywne” i “negatywne” i ich wpływ na tworzenie się relacji między ludźmi
 • Język emocji
 • Oczekiwania Pacjenta a umiejętność wysłuchania
 • Oczekiwania Pacjenta a zrozumienie problemu
 • Umiejętność odkrycia problemu pacjenta
 • Zdolność słuchania Pacjenta ze zrozumieniem empatycznym
 • Zwroty stosowane w empatii
 • “Leczenie z traumy” poprzez budowanie relacji empatycznych
 • Motywowanie empatyczne Pacjenta
 • Co to jest stres? (trening relaksacji: w praktyce uczestnicy biorą udział w treningu relaksacji – czas trwania 30 min) i inne metody radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy
 • Najczęstsze źródła stresu zawodowego
 • Na co ma wpływ, a co jest wrodzone w ramach naszej wrażliwości na bodźce?
 • Techniki ułatwiające dokonanie zmiany uczuć i emocji
 • Porównanie typów negocjacyjnych
 • Spirala emocji
 • Poczucie koherencji a zarządzanie emocjami
 • Osobowość optymisty a osobowość pesymisty – a wpływ na emocje
 • System przekonań a nawykowe reakcje i najczęściej odczuwane emocje
 • Metody eliminacji niekorzystnych wzorców zachowań a sposoby postępowania
 • Techniki zmiany osłabiających przekonań
 • Jak się bronić przed wyuczoną bezradnością w życiu zawodowym i prywatnym
 • Analiza własnego stylu zachowania wg Marstona oraz dopasowanie własnego stylu do danej osoby
 • Komunikowanie się w sytuacjach emocjonalnych
 • Sposoby dopasowywania treści oraz formy do danego pacjenta
 • Informacja zwrotna
 • Budowanie stanu pewności siebie
 • Redukcja niepożądanego stresu i tremy
 • Intuicja jako jedna z kompetencji inteligencji emocjonalnej (EQ)
 • Rodzaje intuicji
 • Przykłady zastosowania z sukcesem intuicji w praktyce biznesu
 • Metody i techniki rozwoju intuicji

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page