Skip links

Tworzenie wizerunku firmy poprzez identyfikację z firmą i relacje z klientem. Odpowiedzialność biznesowa

Założenia i cele szkolenia:

Pogłębienie świadomości w zakresie konieczności rozumienia budowania relacji z pacjentami jako fundamentu tworzenia dobrej, silnej marki na rynku usług medycznych.
Pogłębienie rozumienia potrzeb pacjentów i adekwatne ich zaspokajanie oraz rozwinięcie i doskonalenie umiejętności komunikacji i współpracy ze współpracownikami w celu doskonalenia jakości świadczonych usług i uzyskiwania najlepszych rekomendacji pacjentów

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn picture of business people discussing on meeting PWU5G9E

Efekty szkolenia:

Wzrost świadomości pracowników w zakresie odpowiedzialności biznesowej w obszarze świadczonych usług,rentowności i efektywności podejmowanych działań w procesie leczenia, jakości i efektywności podejmowanych działań medycznych oraz przejrzystości stosowanych procedur i uzyskiwania w nich wsparcia dla przebiegu procesów leczenia.

Tematyka szkolenia

 • Polepszenie jakości obsługi pacjenta, partnerstwo oraz etyczne postępowanie w relacji z pacjentami, dotrzymywanie warunków zawieranych kontraktów/umów (terminowość, jakość) i przejrzyste procedury
 • Wzrost odpowiedzialności wszystkich pracowników placówki medycznej za budowanie marki i relacje z pacjentami, poprawa jakości życia pacjentów.
 • Zwiększanie identyfikacji pracowników z placówką medyczną, ciągłe doskonalenie kultury organizacyjnej i sposobów komunikacji oraz interakcji z pracownikami jako priorytet w placówce medycznej
 • Dobre i bezpieczne warunki pracy

Rola menedżera w budowaniu i zarządzaniu zespołem . Efektywna i konsekwentna realizacja przyjętych celów biznesowych oraz odpowiednie zarządzanie ludźmi.

Odpowiedzialny szef

 • Skutecznie komunikuje się ze współpracownikami
 • wie czego chce, określa reguły współpracy,
 • wie z kim pracuje? Okno Johariego
 • dba o adekwatność i efektywność działania
 • docenia znaczenie autorytetu i wpływu społecznego
 • planuje i deleguje zadania (idealnie brzmiące polecenie). Przyjmuje i ceduje odpowiedzialność
 • monitoruje działania pracowników, realizację zadań i standardów pracy oraz komunikuje się na bieżąco z pracownikami
 • stawia wymagania oraz wspiera pracowników
 • kontroluje pracę i egzekwuje wymagania. Dokonuje oceny pracowniczej
 • motywuje pracowników.
 •  wytycza kierunki działań i zmian stosując informację zwrotną – modele, znaczenie
 • Sprawność działania, czyli dobre wykonywanie swojej pracy
 • Skuteczność, czyli osiąganie zamierzonych wyników, realizowanie celów strategicznych.
 • Stosowanie obowiązujących procedur(ustalonych zasad prowadzenia danej sprawy, kolejności poszczególnych czynności) oraz wskaźników (liczbowych przedstawień realizowanych zadań):
  • regulowanie zachowań pracowników i procesów (wiedzą oni, co, jak i z kim mają robić),
  • zapewnienie koordynacji zadań (wyznaczają zakres czynności i ustalają odpowiedzialności),
  • poprawianie jakości pracy.
 • Jak zarządzać zespołem, który pracuje w organizacji otoczonej wskaźnikami i procedurami, aby być efektywnym?:
  • umiejętne komunikowanie, także trudnych i niepopularnych decyzji,
  • stawianie wymagań oraz wspieranie pracowników,
  • radzenie sobie z kryzysami w zespole.

 

 • Budowanie marki, a rola menedżerów. Nastawienie na rozwój- możliwość, czy konieczność?
 • Silna marka – rekomendacje klientów
 • Relacje nie akcje – fundament budowania marki

Metody prowadzenia szkolenia:

Szkolenie zapewnia połączenie teorii z praktyką i jest prowadzone w oparciu o aktywne metody pracy, które:

 • bezpośrednio aktywizują uczestników;
 • są oparte na ich indywidualnej pracy i doświadczeniach;
 • dają najlepsze efekty, mają przełożenie na praktykę.

Stosujemy takie metody pracy jak: ćwiczenia indywidualne, dyskusja, scenki, symulacje, gry symulacyjne, ćwiczenia nabytych umiejętności, kwestionariusze do autoanalizy

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page