Skip links

Przygotowanie podmiotu leczniczego do wdrożenia PN-EN ISO 9001:2009

Szkolenie ma charakter wykładowo – warsztatowy, po wprowadzeniu teoretycznym uczestnicy biorą aktywny udział w budowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008 (mapa procesów, polityka jakości, księga jakości, procedury i zapisy niezbędne do zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu i monitorowania procesów).

Grupa docelowa:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: kierowników podmiotów leczniczych, pełnomocników ds. jakości, pracowników działów organizacyjnych podmiotów leczniczych i wszystkich zainteresowanych omawianą problematyką.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Przygotowanie podmiotu leczniczego do wdrożenia PN EN ISO 90012009

Tematyka szkolenia

 • podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania jakością,
 • systemy zarządzania jakością, zalety i wady systemów,
 • czynniki determinujące jakość,
 • identyfikacja procesów (myślenie procesowe, główne procesy podmiotu leczniczego.

Cel modułu: Uczestniczy szkolenia zostaną wprowadzeni w tematykę zarządzania jakością. Poznają czynniki determinujące jakość oraz nabędą umiejętność identyfikacji procesów występujących w podmiocie leczniczym.

 • wymagania dotyczące dokumentacji i zapisów
 • wymagania zawarte w rozdziałach
 • 4-8 normy,
 • podstawowa dokumentacja systemowa,
 • ocena skuteczności wewnętrznego systemu zarządzania jakością.

Cel modułu: Uczestnikom zostaną przedstawione i szczegółowo omówione na różnych przykładach wymagania ISO 9001. Przykład wybrane będą adekwatnie do specyfiki podmiotów leczniczych różnych specjalności.

 • tworzenie i rozpowszechnianie dokumentacji systemowej,
 • rola i zadania pełnomocnika we wdrażaniu systemu zarządzania jakością,
 • zmiana świadomości pracowników podmiotu w aspekcie organizacji pracy związana z podejściem procesowym,
 • problemy z wdrażaniem systemu zarządzania jakością oraz metody ich uniknięcia,
 • komunikacja wewnętrzna w zakresie zarządzania jakością.

 

Cel modułu: Przedstawione działania/procesu związane z doskonaleniem systemu zarządzania pokażą, że system to nie tylko dokumentacja i może być bardzo ważnym narzędziem doskonalenia firmy. Uczestnikom wskazane zostaną przykłady działań ograniczających opór przed wprowadzaniem systemów normujących organizację przedsiębiorstw.

 • Polityka Jakości – organizacja przedsiębiorstwa w kierunku ciągłego doskonalenia
 • Księga Jakości – zakres wewnętrznego systemu zarządzania jakością, procedury, oddziaływanie między procesami
 • nadzorowanie dokumentów – zatwierdzanie dokumentów, przegląd, identyfikacja zmian, aktualność, czytelność, prawidłowe rozpowszechnianie
 • procedury systemowe (nadzoru nad zapisami, audytu, wprowadzania działań zapobiegawczych i naprawczych)
 • audyty wewnętrzne
 • zasady tworzenia i przykłady dokumentacji regulującej obszary medyczne i administracyjne (procedury, instrukcje, standardy)

 

Cel modułu: Omówione zostaną podstawowe metody i techniki tworzenia dokumentacji systemowej. Uczestnicy zobaczą w jaki sposób opracować dokumentację systemową, tak aby była najlepiej dopasowana do specyfiki konkretnego podmiotu leczniczego. 

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page