Skip links

Kontrola zarządcza w podmiocie leczniczym 

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zmian w ustawie o finansach publicznych dotyczących wprowadzenia systemu kontroli zarządczej oraz jej wpływu na funkcjonowanie jednostki. Zmiany Uofp przewidują wzmocnienie kontroli oraz poprawę przejrzystości finansów publicznych, prowadząc do umocnienia jakości zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia skutecznej realizacji celów i zadań podmiotu w sposób efektywny, oszczędny, terminowy i zgodny z prawem.

Zaznajomienie uczestników szkolenia z zagadnieniami i istotą kontroli i audytu wewnętrznego, prezentacja systemu kontroli wewnętrznej/ zarządczej oraz prezentacja projektowanych zmian w odniesieniu do systemu kontroli zarządczej.

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników podmiotów leczniczych, głównych księgowych oraz tych pracowników, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie procedur kontroli w jednostce, a także do audytorów i kontrolerów wewnętrznych.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Kontrola zarządcza w podmiocie leczniczym

Tematyka szkolenia:

Ustawa o finansach publicznych z 2009 r. w art. 68 wprowadza nowe pojęcie kontroli zarządczej. Zastąpiła ona pojęcie ”kontroli finansowej”, jaka obowiązywała w poprzednio obowiązujących przepisach w tej dziedzinie. Zmiana ta ma podkreślić systemowe znaczenie kontroli zarządczej, jako podstawowego sposobu zarządzania jednostką, za którą odpowiada najwyższy szczebel zarządzania. Dodatkowe ryzyka wynikają z przyjętych w ostatnim okresie zmian ustawowych dotyczących funkcjonowania publicznej służby zdrowia w Polsce. Wdrożenie systemu kontroli zarządczej należy do obowiązków kierowników jednostek sektora finansów publicznych, w przypadku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – do jego dyrektora i pozostałych osób sprawujących nadzór nad funkcjonowaniem jego komórek organizacyjnych. Zaniechanie w tej dziedzinie może skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Tematyka szkolenia

 • Co to jest kontrola zarządcza? – podstawowe definicje i pojęcia,
 • Podstawy prawne i wytyczne,
 • Cele kontroli zarządczej w zakładach opieki zdrowotnej,
 • Specyfika kontroli zarządczej w zakładach opieki zdrowotnej – podobieństwa i różnice,
 • Standardy kontroli zarządczej wg Ministerstwa Finansów – Komunikat nr 23
  • Środowisko wewnętrzne,
  • Cele i zarządzanie ryzykiem,
  • Mechanizmy kontroli,
  • Informacja i komunikacja.
 • Zapewnienie skuteczności i efektywności działań w praktyce – warsztaty
  • określanie celów, zadań i pod-zadań,
  • definiowanie mierników,
  • zasoby,

 

 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności,
 • Kontrola zarządcza, a struktura organizacyjna w zakładach opieki zdrowotnej,
 • Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej – przykłady dokumentów.
 • Zarządzanie ryzykiem w zakładach opieki zdrowotnej – podstawowe zasady,
 • Identyfikacja ryzyka – warsztaty,
 • Analiza ryzyka – warsztaty,
 • Reakcja na ryzyko – budowa i wdrożenie systemu,
 • Polityka Zarządzania Ryzykiem w zakładach opieki zdrowotnej.
 • Podstawowe elementy systemu,
 • Rola i obowiązki uczestników systemu – (kierownictwo jednostki, pracownicy),
 • Dokumentowanie systemu monitoringu,
 • Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej – warsztaty,
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej:
  • rola kierownika jednostki,
  • udział kadry zarządzającej i pracowników

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page