Skip links

Profilaktyka mobbingu w miejscu pracy. Aspekty prawne i psychologiczne

Cele ogólne:

Poszerzenie kompetencji, w zakresie przeciwdziałania i radzenia sobie z mobbingiem w pracy.

Cele szczegółowe:

Poznanie przyczyn mobbingu w miejscu pracy, wzrost umiejętności odróżniania sytuacji konfliktowych od mobbingu, poszerzenie kompetencji w zakresie radzenia sobie z mobbingiem, poznanie metod przeciwdziałania mobbingowi, poznanie zasad reagowania, gdy przełożony lub współpracownik niesłusznie oskarży Cię o stosowanie mobbingu.

Zdobyte umiejętności:

Odróżnianie sytuacji konfliktowych od mobbingu, asertywne reagowania na działania mobbingowe, radzenie sobie z niesłusznymi oskarżeniami o mobbing oraz budowanie kultury organizacyjnej przeciwdziałającej zachowaniom mobbingowym.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Profilaktyka mobbingu w miejscu pracy 1

Tematyka szkolenia

 • Wprowadzenie do szkolenia, przestawienie programu i celów warsztatu
 • Podstawowe pojęcia, rozumienie i przyczyny mobbingu
 • Metody oddziaływań mobbingowych
 • Psychologiczne uwarunkowania działań mobbera
 • Psychologiczna sytuacja ofiary
 • Mobbing w relacji przełożony – podwładny
 • Mobbing pomiędzy współpracownikami
 • Radzenie sobie z mobbingiem
 • Kultura organizacyjna instytucji a mobbing
 • Aspekty prawne mobbingu
 • Profilaktyka mobbingu w organizacji
 • Procedury antymobbingowe

Metody szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi. Uczestnicy są aktywnie włączani w proces szkoleniowy. W trakcie zajęć wykorzystywane są metody: analiza przypadku, ćwiczenia z obserwatorem, dyskusja moderowana, praca w małych grupach, scenki, wykład.

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page