Skip links

Odpowiedzialność lekarza

Zwiększa się ilość pozwów w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu zdarzeń medycznych. Co więcej, lekarza może dotyczyć zarzut popełnienia wykroczenia lub przestępstwa. Lekarz może także zostać pociągnięty do odpowiedzialności za przewinienie zawodowe. W związku z tym proponujemy szkolenie uwzględniające tematykę prawną, istotną w praktyce lekarskiej. Szkolenie pozwoli poszerzyć umiejętność interpretacji zdarzeń związanych z pracą lekarza z punktu widzenia ewentualnej odpowiedzialności. Przybliży procedury postępowania wynikające z ustaw dotyczących ochrony zdrowia. Uczestnicy szkolenia zyskają popartą przykładami wiedzę na temat odpowiedzialności cywilnej, zawodowej i karnej lekarza.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Odpowiedzialność lekarza

Cele szczegółowe:

Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej rodzajów odpowiedzialności lekarza, zastosowanie informacji na temat procedury postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarza przed Okręgowym Sądem Lekarskim, zaktualizowanie wiedzy dotyczącej trybu odpowiedzialności zawodowej oraz kar grożących za przewinienia zawodowe oraz zapoznanie uczestników z przykładami zdarzeń, które mogą rodzić odpowiedzialność karną lekarza

Tematyka szkolenia

 • pojęcie przewinienia zawodowego
 • procedury postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarza przed Okręgowym Sądem Lekarskim
 • za co lekarz może odpowiadać w trybie odpowiedzialności zawodowej
 • kary grożące za przewinienie zawodowe
 • co to jest odpowiedzialność cywilna
   1. a). z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy (odpowiedzialność kontraktowa)
   1. b). z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa)kiedy lekarz naraża się na odpowiedzialność cywilną
   1. c). kiedy odszkodowanie a kiedy zadość uczynienie
 • czy lekarz może ponieść odpowiedzialność cywilną niezależnie od sankcji karnych i zawodowych
 • co to jest przestępstwo
 • kiedy błąd medyczny może być przyczyną odpowiedzialności karnej
 • jakie inne zdarzenia mogą rodzić odpowiedzialność karną

 

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page