Skip links

Dyrektor nie musi robić wszystkiego sam – rola pracowników średniego szczebla w zarządzaniu organizacją

Zwiększająca się konkurencja, rosnące oczekiwania pacjentów i wymogi różnych instytucji sprawiają, że coraz trudniej zarządza się organizacjami w systemie ochrony zdrowia. Rosnąca presja powoduje, że zarządzający muszą szukać nowych możliwości rozwiązywania coraz bardziej skomplikowanych problemów. W związku z ograniczeniami finansowymi konieczne staje lepsze wykorzystanie posiadanego kapitału jakim są ludzie. Zwiększenie ich świadomości dotyczącej funkcjonowania organizacji w systemie ochrony zdrowia, przekazanie im większej odpowiedzialności za losy organizacją nie jest chwytliwym hasłem tylko koniecznością.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Rola pracowników średniego szczebla w zarządzaniu organizacją 1

Cele szczegółowe:

Celem szkolenia jest wskazanie problemów, na jakie najczęściej napotykają zakłady opieki zdrowotnej, ich diagnoza oraz przedstawienie możliwości jakie daje rozwój kompetencji przywódczych pracowników, zalet utożsamiania się pracowników z organizacją oraz przedstawienie możliwości rozwijania takich kompetencji wśród przedstawicieli średniego szczebla zarządczego.

Korzyści ze szkolenia:

W trakcie szkolenia pokażemy przykłady zakładów opieki zdrowotnej, które wdrożyły programy rozwoju przywództwa, działań, jakie zostały podjęte, korzyści jakie przyniosło to ww. zakładom. Pozwoli to zrozumieć co i w jaki sposób można zmienić we własnej jednostce. Da to podstawy do stworzenia zmotywowanego i zaangażowanego zespołu.

Tematyka szkolenia

Metodologia szkolenia:

Ludzie uczą się najwięcej ucząc innych. Dlatego szkolenie ma charakter interaktywny, angażujący uczestników. Pozwala to na:

  • rozwijanie wiedzy
  • zdobywanie nowych umiejętności

 

Metody, techniki, narzędzia szkoleniowe:

  • Interaktywne mini wykłady
  • Ćwiczenia w rozwiązywaniu problemów przez uczestników szkolenia
  • Praca w parach i w grupach
  • Moderowane dyskusje
  • Feedback trenera (komentarze, oceny, naprowadzanie na optymalne • rozwiązania = facylitacja, sugestie rozwiązań)
  • Analiza studium przypadku (case study)
  • Gry i zabawy szkoleniowe

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page