Skip links

Optymalizacja kosztów w szpitalu

Szkolenie prezentuje nowe spojrzenie na zarządzanie kosztami w podmiotach leczniczych. W szczególności wskazuje praktyczne rozwiązania, sprawdzone w jednostkach, które w krótkim czasie znacząco poprawiły wyniki finansowe. Uwagę uczestników zwrócimy na kluczowe znaczenie kosztowych informacji zarządczych przekazywanej kadrze kierowniczej szpitala i wykorzystanie tych informacji w planowaniu operacyjnym i bieżącym zarządzaniu jednostką. Zaprezentowane zostaną narzędzia oddziaływania na wynik finansowy poszczególnych komórek organizacyjnych szpitala oraz całej jednostki. Uczestnicy zapoznani zostaną z zależnościami pomiędzy działalnością leczniczą a wynikiem finansowym, w szczególności w zakresie rzeczywistych kosztów leczenia pacjenta. Przedstawione zostaną sposoby delegowania odpowiedzialności za wynik finansowy jednostki na kierowników komórek organizacyjnych i włączania ich w procesy planowania finansowego.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Optymalizacja kosztów w szpitalu

Cele i korzyści szkolenia:

Poznanie metod rachunków kosztów w zarządzaniu szpitalem, praktycznych zasad sporządzania budżetów szpitala. Wiedza na temat oceny finansowej szpitala, analizowania wyników oraz umiejętność efektywnego wykorzystania narzędzi optymalizacji kosztowej w codziennej praktyce

Grupa docelowa:

Szkolenie kierowane jest do kadry kierowniczej podmiotów leczniczych, w szczególności dyrektorów naczelnych szpitali i zakładów lecznictwa otwartego i ich zastępców ds. ekonomicznych, finansowych, medycznych, a także głównych księgowych podmiotów leczniczych i pracowników działów finansowo-księgowych. Zapraszamy także kierowników komórek organizacyjnych pragnących pogłębić wiedzę w zakresie skutecznego zarządzania w ochronie zdrowia z wykorzystaniem informacji finansowej.

Tematyka szkolenia

 • podstawowe układy rachunku kosztów
 • przedmioty i nośniki kosztów
 • stosowane kalkulacje kosztów jednostkowych
 • procedura medyczna i kalkulacja jej kosztu – omówienie kalkulacji podziałowej ze spółczynnikami
 • kalkulacja kosztu leczenia pacjenta
 • podstawowe wymogi
 • zasady stosowania rachunku kosztów zmiennych
 • budżetowanie klasyczne i budżetowanie z wykorzystaniem rachunku kosztów działań
 • ośrodki odpowiedzialności, ich analiza i ocena
 • plan finansowy a budżet podmiotu leczniczego
 • założenia rzeczowe i plany działań ośrodków odpowiedzialności na potrzeby budżetowania
 • sporządzanie, negocjowanie i zatwierdzanie budżetów
 • realizacja budżetu – koszty rzeczywiste i planowane
 • monitoring i analiza odchyleń budżetów
 • ustalanie przyczyn odchyleń

Metody prowadzenia szkolenia:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, prowadzone jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników zarówno podczas mini wykładów, ćwiczeń grupowych i indywidualnych, testów, dyskusji, scenek rodzajowych

Forma zajęć:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, prowadzone jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników zarówno podczas mini wykładów, ćwiczeń grupowych i indywidualnych, testów, dyskusji, scenek rodzajowych.

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page