Skip links

Technologie teleinformatyczne w medycynie

tn Wdrożenie zarządzania procesowego w podmiocie leczniczym

Firma Centrum Edukacji i Biznesu oraz Centrum Promocji Informatyki zorganizowały 25 listopada 2009 r. w Warszawie VIII ogólnopolską edycję konferencji z cyklu „Technologie teleinformatyczne w medycynie”.Tym razem szczególną uwagę zwrócono na aspekty teleinformatyczne zaopatrzenia szpitali w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Ogólnopolskie spotkanie zgromadziło grono kierowników aptek szpitalnych i zakładowych. Obrady poprowadziła Pani Magdalena Wojciechowicz. Dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego przypomniała zgromadzonym obowiązujące uregulowania prawne dotyczące funkcjonowania aptek szpitalnych i zakładowych.Celem prezentacji prof. Jarosława J.Fedorowskiego było przedstawienie zasad funkcjonowania, finansów i zatrudnienia aptek szpitalnych w średniej wielkości szpitalach w USA, Polsce i Wielkiej Brytanii. Omówiona została polityka lekowa w szpitalu jak również zautomatyzowany informatyczny system dystrybucji leków. Zgromadzeni mogli zobaczyć dokonania poszczególnych placówek w zakresie informatyzacji pracy aptek szpitalnych oraz zalety takich rozwiązań w dłuższej perspektywie. Janina Pawłowska, koordynator Departamentu Farmacji Szpitalnej Naczelnej Rady Aptekarskiej poruszyła palący problem funkcjonowania apteki szpitalnej w realiach niepublicznego ZOZ i szpitala prywatnego. Dużo miejsca poświecono omówieniu zintegrowanego systemu informatycznego działającego w Aptece Szpitalnej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego. Pokazano że, nawet w niedofinansowanej służbie zdrowia dzięki otwartości na argumenty i chęci do wprowadzania zmian można osiągnąć sukces. Firma KAMSOFT, partner imprezy przedstawił aptekę szpitalną w strukturze szpitala oraz na rynku usług zdrowotnych. Pokazano aspekty komunikacji i wymiany informacji w rozwiązaniach Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia. Anna Gawrońska-Błaszczyk z Instytutu Logistyki i Magazynowania omówiła standardy identyfikacyjne i komunikacyjne w procesie zaopatrzenia szpitali w leki i materiały medyczne. Zagadnienie leków i wyrobów medycznych, jako przedmiotu zamówienia publicznego poruszyła Agnieszka Leszczyńska z Kancelarii Prawnej Traple. W trakcie referatu naświetlono problematykę opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy leków i wyrobów medycznych z uwzględnieniem orzecznictwa KIO i sądów powszechnych. Natomiast przedstawiciel Instytutu Nauk Prawnych PAN, dr Grzegorz Sibiga przybliżył zgromadzonym prawne obowiązki ochrony medycznych danych osobowych w jednostkach służby zdrowia . Uwieńczeniem spotkania było wręczenie zgromadzonym uczestnikom certyfikatów.

Return to top of page