Skip links

Systemy informatyczne w laboratoriach diagnostycznych

tn assistant in lab PFQXE9T

13 stycznia 2010 roku Centrum Edukacji i Biznesu oraz Centrum Promocji Informatyki, przygotowały wspólnie IX konferencję z cyklu „Technologie teleinformatyczne w medycynie” pod hasłem SYSTEMY INFORMATYCZNE I NOWE TECHNOLOGIE W MEDYCZNYCH LABORATORIACH DIAGNOSTYCZNYCH. Konferencja zgromadziła liczne grono przedstawicieli kadry zarządzającej szpitali, kierowników laboratoriów medycznych, diagnostów laboratoryjnym oraz kierowników ds. jakości w jednostkach medycznych. Celem spotkania było poruszenie systematycznie przesuwanej w czasie kwestii informatyzacji szpitalnych laboratoriów diagnostycznych. Zgromadzeni mieli niepowtarzalną okazję wymiany doświadczeń oraz możliwość zasięgnięcia informacji u wybitnych ekspertów zaproszonych na konferencję.Przewodniczący konferencji, prof. dr hab. Jan Kanty Kulpa z Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej Centrum Onkologii w Krakowie, przedstawił normy oraz regulacje prawne jako element stymulujący rozwój laboratoriów. Szczególnie dużo atencji zostało poświęcone normie ISO 15189, jako wzorcowi struktury działania laboratorium. Wszyscy byli zgodni jak ważna jest tu ciągłość kształcenia podyplomowego diagnostów laboratoryjnych oraz partnerstwo w relacjach lekarz-diagnosta. Należy z całą odpowiedzialnością podkreślić, że o użyteczności diagnostycznej badań laboratoryjnych, decyduje wiarygodność ich wyników. Stąd tak istotne znaczenie mają wszelkie działania na rzecz polityki projakościowej.Prof. zw. dr hab. n. med. Zygmunt Kopczyński, jako inicjator tworzenia systemu jakości w polskich laboratoriach oraz współautor ich standardów, przybliżył zebranym temat samego wdrażania systemu jakości; organizacji i zarządzania systemem w laboratorium. Przypomniano jak ważny jest etap przedanalityczny i jak bardzo zależy od niego wiarygodność zleconego badania, tak by spełniało potrzeby i oczekiwania zleceniodawcy. Nie bez znaczenia jest że, zajmuje on aż około 56% ogólnego czasu na wykonanie badania i można na tym etapie popełnić 46-68% bledów! Czynnik ludzki ma tu niezwykle ważne znaczenie, dlatego przywiązywać należy ogromna wagę do wdrażania kompleksowych systemów zapewniania jakości na wszystkich etapach pracy. Ryszard Mężyk, kierownik Działu Informatyki w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach przedstawił cuse study „System informatyczny wspomagający diagnostykę laboratoryjną-jako istotny element Zintegrowanego Szpitalnego Systemu Informatycznego”. Przybliżono możliwości integracji LIS z Hospital Information System, omówiono proces samego wdrażania jak i problemy na jakie trafił zespół podczas pracy. Dr Zenon Jakubowski , przedstawiciel Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Laboratoryjnej przedstawił technologie informatyczne jako narzędzie zmiany w nowoczesnej organizacji laboratoriów, przybliżył procesy konsolidacji i integracji. Pomorska Grupa informatyczna zaprezentowała rezultaty współpracy z laboratoriami medycznymi , natomiast Dyrektor MEMEX Consulting mówił o szczegółowych wymaganiach ochrony medycznych danych osobowych w systemach informatycznych MLD .Przedstawiono nie tylko praktykę ale również trendy stosowania dokumentacji elektronicznej w ochronie zdrowia. Spotkanie pokazało, jak wiele jeszcze pracy, zaangażowania i środków powinniśmy włożyć w informatyzację sektora medycznego w Polsce. Idea która przyświeca nam od wielu lat przy organizacji konferencji przynosi namacalne efekty. Cykl „Technologie teleinformatyczne w medycynie” już zdobył rzesze oddanych słuchaczy i osób zaangażowanych w tworzenie wydarzenia które zmieniać będzie na trwałe rzeczywistość polskiej służby zdrowia i poprawi jakość życia naszego społeczeństwa.

Return to top of page