Skip links

Konferencja – „Promocja zrównoważonego rozwoju turystki”

tn tina rataj berard 168377 unsplash

19 września podczas konferencji prasowej zostały podsumowane działania promocyjne na rzecz województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego w ramach kampanii “Piekny Wschód”. W kampanii mediowej wykorzystano telewizję, prasę, radio, Internet oraz nośniki outdoorowe. Nakład sprzedanych tytułów użytych w kampanii przekroczył 25 mln. Przekaz reklamowy tylko za pomoca prasy dotarł do ponad 15 mln osób z grupy docelowej. „Piękny Wschód” – to kampania multimedialna promująca tereny wschodniej Polski zrealizowana w ramach projektu „Promocja zrównoważonego rozwoju turystki” – Działanie V.1 PO RPW na lata 2007-2013. Jej celem jest wzrost zainteresowania ofertą turystyczną pięciu wschodnich województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. Działania promocyjne na rzecz „Pięknego Wschodu” prowadzone były na obszarze całej Polski od lipca 2010 do lipca 2012 roku, a w końcowym etapie projektu komunikacja objęła również swym zasięgiem mieszkańców Niemiec i Ukrainy. W konferencji wzięli udział przedstawiciele województw objętych kampanią: Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Anna Wasilewska Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz jacek Piorunek Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Osoby chcące sie bliżej zapoznać z materiałami zapraszamy na stronę POT i pobrania materiałów, zaś na krótką relację zapraszamy do galerii

Return to top of page