Skip links

Konferencja na 200 osób

tn delegates networking at conference drinks PJX2DZ7

W listopadzie 2018 dla swojego klienta zorganizowaliśmy, opiewającą na ok 200 osób konferencję zrzeszającą osoby z całej Europy, pracujące z klientami wyższego statusu. Uwiecznieniem części merytorycznej była kolacja połączona z dyskoteką o charakterze lat 60/70.

Return to top of page