Skip links

Szkolenie „Prawo konsumenckie oraz obsługa reklamacji”

tn Efektywna obsługa reklamacji

W dniu 13 maja 2014r. w Warszawie Centrum Edukacji i Biznesu zorganizowało szkolenie otwarte z zakresu „Prawo konsumenckie oraz obsługa reklamacji – zmiany przepisów w 2014r.” Uczestnikami szkolenia byli kierownicy i pracownicy działów reklamacji, serwisów jak i obsługi klienta dużych i średnich przedsiębiorstw. Szkolenie miało na celu zapoznać uczestników z nowymi przepisami dot. reklamacji, które w tym roku weszły w życie. Poruszane były ciekawe zagadnienia m.in. dyrektywa ( wdrożenia i planowanie ), sprzedaż konsumencka, rękojmia, gwarancja, prawa konsumenta. Merytorycznie szkolenie zostało ocenione wysoko. Bardzo dziękujemy za zaufanie wszystkim firmom, które wzięły udział w szkoleniu.

Return to top of page