Skip links

Zarządzanie zmianą w firmie. Komunikacja w procesie zmiany.

Cele szkolenia:

Dostarczenie wiedzy i narzędzi dla skuteczniejszej komunikacji w realnych sytuacjach zawodowych uczestników szkolenia. Przedstawimy uczestnikom modelową komunikację, która buduje dobre relacje i pomaga w rozwoju biznesu.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy otrzymają narzędzia, by eliminować błędy, które zbyt wiele ich kosztują. Będą komunikować się skuteczniej oraz łatwiej osiągać swoje zawodowe cele. Będą wreszcie kontrolować sposób w jaki się komunikują, co w prostej linii będzie pracowało na ich zawodowy sukces!

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Zarządzanie zmianą w firmie

Tematyka szkolenia

 • Rola komunikacji w warunkach XXI wieku
 • Nasze wzajemne zależności w procesie komunikacji
 • Komunikacja interpersonalna, gdy żyjesz i pracujesz wśród innych ludzi
 • Cel i główne zasady skutecznej komunikacji w biznesie
 • Kto, co, komu, dlaczego, kiedy trzeba komunikować?
 • Czego komunikować nie trzeba lub nie wolno?
 • Dlaczego komunikacja determinuje wszystkie procesy zachodzące w biznesie
 • Dobór odpowiednich kanałów i narzędzi komunikacji
 • Zasady skutecznego uczestnictwa w bezpośrednich spotkaniach z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Rozmowy telefoniczne – wady i zalety posługiwania się telefonem
 • Maile, czyli poczta elektroniczna – jak pisać? do kogo? kiedy? kogo załączać do wiadomości?
 • korespondencja papierowa – zasady i znaczenie oraz korzyści i wady
 • Rozmowy bezpośrednie – podstawowe zasady i techniki skutecznej komunikacji
 • Techniki werbalne
 • Techniki niewerbalne
 • Co składa się na skuteczna komunikację?
 • Słuchać, czy mówić? Dlaczego aktywne słuchanie, to kluczowa umiejętność każdego z Nas?
 • Bariery komunikacyjne: przyczyny i recepty
 • Jak konstruować i stosować informację zwrotną, czyli profesjonalny feedback?
 • Dobre nawyki: słowność, odpowiedzialność za przyjęte zadanie – konsekwencje i zysk
 • Zasady tworzenia skutecznego przekazu werbalnego
 • Główna zasada: minimum znaków= maksimum treści
 • Sztuka skutecznego argumentowania
 • Komunikowanie się w warunkach kryzysowych : atak, manipulacja, utrata pozycji…
 • Reguły Wywierania Wpływu na innych ludzi – R. Cialdini. Praktyczne wykorzystanie tych narzędzi
 • Sztuka perswazji, czyli skuteczne wpływanie na poglądy i decyzji innych ludzi
  • skuteczne pokonywanie drogi od „NIE” do „TAK” klienta
  • implikacje, presupozycje oraz inne narzędzia perswazji
  • składnia zdania w biznesie – tracą Ci, którzy to lekceważą!
  • narzędzia obrony przed manipulacją

 

 • Autoprezentacja, czyli świadome wywieranie wrażenia na innych ludzi. Recepta na sukces!
 • Jak ważna dla skutecznej komunikacji jest wiedza o drugim człowieku?
 • Typy osobowości i 4 style społeczne. Ja w zależnościach z innymi ludźmi
 • Komunikacja a nasze systemy reprezentacji. Dopasowanie = sukces!
 • Jak sprawić, aby nasi rozmówcy poczuli się ważni? Lista korzyści
 • Dlaczego opłaca nam się elastyczność w relacjach z innymi?
 • Dlaczego „czytanie” mowy ciała rozmówcy często mówi więcej niż jego słowa?
 • Mowa ciała: sygnały pozytywne i negatywne
 • Spójność mowy werbalnej i mowy ciała = wiarygodność komunikatów
 • Aktywne słuchanie, czyli sztuka odzwierciedlania oraz inne narzędzia z tego obszaru
 • Równanie Mehrabiana, czyli 1-sze wrażenie w procesie komunikowania się:
  • podczas rozmowy bezpośredniej z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
  • podczas rozmowy telefonicznej
 • Dlaczego Empatia i Asertywność podnoszą skuteczność komunikacji oraz budowania biznesowych relacji?
 • Jak mówić NIE, aby osiągać swoje biznesowe i zawodowe cele nie raniąc przy tym innych?
 • Asertywność – lista naszych praw a skuteczna komunikacja
 • Obrona naszych praw i interesów w biznesie

 

Metody prowadzenia szkolenia:

Szkolenie to ma charakter interaktywny, gdyż w procesie uczenia się oraz zdobywania konkretnych umiejętności, w równym stopniu angażują wszystkich uczestników.

W czasie szkolenia tworzymy narzędzia dla uczestników, poruszając się w obszarach:

 • pozyskiwania i utrwalania wiedzy
 • zdobywania nowych umiejętności
 • rzeczywistej refleksji nad naszymi postawami, które są „matrycami” naszego sukcesu

Metody/techniki/narzędzia szkoleniowe:

 • Ćwiczenia, rozwiązywanie realnych sytuacji, konkretnych problemów uczestników szkolenia przez nich samych z pomocą trenera (ćwiczenia te są realizowane indywidualnie, w parach, w grupach)
 • Dyskusje moderowane
 • Feedback trenera (komentarze, oceny, naprowadzanie na optymalne rozwiązania = facylitacja, sugestie rozwiązań)
 • Analiza studiów przypadków (case study’s)
 • Odgrywanie ról – scenki + video feedback (na życzenie klienta)
 • Interaktywne mini wykłady (do 20% czasu szkolenia)
 • Indywidualne prace nad rozwojem kompetencji w określonych obszarach
 • Testy i kwestionariusze (uczestnicy dowiedzą się więcej na swój temat)
 • Gry i zabawy szkoleniowe („energizer’s”)

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page