Skip links

Reklamacja pisemna

Efektywna korespondencja z Klientem w oparciu o typy zachowań konsumenckich

Korzyści dla uczestników:

Zwiększenie lojalności klientów wobec firmy, poprawa jakości komunikacji korespondencji reklamacyjnej, poprawa wizerunku w oczach klienta oraz zwiększenie obrotów poprzez zdobycie nowych klientów.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Reklamacja pisemna

Cele szkolenia:

Wykształcenie postaw różnych typów osobowości konsumentów (typologia F. Littauer),  sposobów redagowania pism (odrzucających reklamacje, uznających reklamacje, dotyczących wyjaśniania spraw niejasnych)/ Nabycie umiejętności konstruowania perswazyjnych komunikatów, konstrukcji języka korzyści, rozumienia punktu widzenia reklamodawcy. Zrozumienie roli reklamacji i klienta reklamacyjnego w codziennym funkcjonowaniu firmy oraz utrwalenia u siebie cech profesjonalisty dla satysfakcji własnej, klientów i przełożonych.

Nabycie umiejętności posługiwania się i używania języka dopasowanego do różnych typów osobowości konsumenta z wykorzystaniem submodalności, praktycznego korzystania z gotowych zwrotów lingwistycznych wykorzystywanych w korespondencji reklamacyjnej, tworzenia merytorycznego skutecznych pism reklamacyjnych oraz redagowania, budowy i utrzymania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa doceniającego lojalność klientów wykorzystując proces reklamacji.

Warsztaty dedykowane są kadrze menedżerskiej Departamentu Reklamacji (DR), średni szczebel zarządzania – Karda Managerska oraz Liderzy zmian. Pracownicy Działu Reklamacji (DR) kontaktują się z Klientem w formie pisemnej, przygotowanej jako odpowiedź na przesłaną przez Klienta reklamacje lub wniosek. Menagerowie i Liderzy Zmiany wspierają pracowników w tworzeniu efektywnej korespondencji, weryfikują pisma swoich pracowników, przygotowują odpowiedzi na odwołania Klientów. W związku z coraz większymi wymaganiami i wysoką świadomością klientów związaną z przysługującymi im prawami (związanymi z przywilejami reklamacyjnymi) w/w osoby mają potrzebę doskonalenia umiejętności pisania i redagowania pism odpowiadających na reklamacje klientów. Niejednokrotnie do firmy i jej produktów zrażają nie tyle wady produktów ile niewłaściwy sposób załatwienia reklamacji, nieprofesjonalna obsługa zgłoszeń i zbyt długie terminy załatwienia sprawy oraz odmowa wyjaśnienia wątpliwości. Zadowolony klient poleca firmę statystycznie dwóm znajomym, niezadowolony odradza korzystanie z jej usług 30 osobom. Jak sprawić aby nawet klient składający reklamację był zadowolonym klientem? Jest na to szansa, należy tylko umiejętnie zastosować sposób komunikacji oparty o język dostosowany do typu osobowości, temperamentu czy systemów reprezentacji poszczególnych osób (tzw. submodalności – technika NLP), a także w taki sposób sformułować pismo aby klient poczuł się dowartościowany i najważniejszy. Ważne jest także, aby dać im możliwość trenowania na neutralnym gruncie zachowań asertywnych, umiejętności kontroli emocji, radzenia sobie ze stresem i kształtowania wielu innych cech wzorowego pracownika biura obsługi klienta w sieci handlowej.

Tematyka szkolenia

 • Istota obsługi klienta i jego rola w procesie sprzedaży
 • Reklamacja jako szansa do budowania lojalności i długofalowych relacji
 • Reklamacja z punktu widzenia klienta (II pozycja percepcyjna)
 • Spojrzenie na proces reklamacji z zewnątrz (III pozycja percepcyjna)
 • Moc referencji negatywnych i pozytywnych
 • Wg. F. Littauera – (Spokojny, Towarzyski, Energiczny, Perfekcyjny)
 • Agresywny, Egocentryk, Pasożyt, Histeryk, Dyktator, Dojrzały, Zdobywca, Sfrustrowany, Swojak, Sceptyk, Tradycjonalista
 • Poprzez pryzmat najważniejszych meta-programów (filtrów percepcyjnych) takich jak: do celu-od problemu; wewnętrzny-zewnętrzny; zgodny-negujący; osobisty-rzeczowy
 • Pismo w sprawie rozpatrzenia reklamacji na podstawie opinii PIH
 • Pozytywne rozpatrzenie reklamacji i wymiana na nowy sprzęt
 • Propozycja polubownego załatwienia
 • Przeprosiny – propozycja rekompensaty
 • Przeprosiny za incydent w księgarni
 • Przeprosiny za niepełną dostawę
 • Sprostowanie nieprawdziwych informacji
 • Uznanie reklamacji drzwi skrzydłowych
 • Zapowiedź pozytywnego załatwienia reklamacji
 • Zgłoszenie reklamacji i żądanie zwrotu pieniędzy
 • Odpowiedź sprzedawcy na pismo w sprawie reklamacji – decyzja o zwrocie pieniędzy
 • Odpowiedź w sprawie reklamacji wadliwie działającego oprogramowania
 • Ostateczna odpowiedź na reklamację po otrzymaniu ekspertyzy
 • Odmowa uwzględnienia reklamacji dotyczącej jakości dywanu
 • Odmowa uwzględnienia reklamacji dotyczącej zakupionego komputera
 • Odmowa uwzględnienia skargi w sprawie sto sowania niewłaściwych stawek opłat
 • Odmowa uznania reklamacji
 • Odmowa uwzględnienia reklamacji dotyczącej jakości napoju
 • Odmowa uwzględnienia reklamacji dotyczącej obuwia sportowego
 • Odmowa uwzględnienia reklamacji dotyczącej obuwia zimowego
 • Odmowa zwrotu pieniędzy za źle wydrukowaną reklamę
 • Odpowiedź na list w sprawie zaległości w zapłacie za dostarczone produkty
 • Pismo w sprawie reklamacji produktów żywnościowych – odpowiedź
 • List do klientów w sprawie zmiany warunków umowy od nowego roku
 • Informacja dla klienta o terminie rozpatrzenia reklamacji
 • Informacja o uwzględnieniu żądania obniżenia opłaty miesięcznej
 • Odpowiedź na list klienta restauracji
 • Odpowiedź na list w sprawie nieterminowych dostaw
 • Odpowiedź na pismo w sprawie reklamacji po upływie gwarancji
 • Odpowiedź na reklamację dotyczącą wady za kupionej suszarki
 • Odpowiedź na reklamację garnituru (odmowa pozytywnego rozpatrzenia)
 • Odpowiedź na zażalenie w sprawie niskiej jakości usług serwisowych
 • Odpowiedź salonu fryzjerskiego na reklamację klientki
 • Pismo PIH w sprawie reklamacji zgłoszonej przez konsumenta
 • Pismo w sprawie kompromisowego załatwienia reklamacji
 • Jak odbudować po-reklamacyjne relacje?
 • Wzmocnienie posprzedażne
 • Najlepsze przykłady załatwiania reklamacji (branża samochodowa) i budowanie wizerunku marki

Metody szkolenia:

 • mini wykład
 • dyskusja moderowana
 • case study – studium przypadków – analiza gotowych tekstów pod kątem błędów i najlepszych rozwiązań
 • praca indywidualna przy pisaniu i redagowaniu tekstów reklamacyjnych w oparciu o realne sytuacje rynkowe

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page