Skip links

Efektywna obsługa reklamacji

Cele szkolenia:

Poznanie filozofii „Reklamacja jako prezent”, poznanie modelu 7 kroków wg. J. Barlow & C. Moller korespondencji reklamacyjnej z klientem, poznanie elementów zasad grafologii jako narzędzia identyfikującego osobowość nadawcy. Omówiona zostanie również analiza modelu telefonicznej obsługi klienta reklamacyjnego, identyfikacja i stosowanie modalności (systemów reprezentacji i metaprogramów) w rozmowach z klientami oraz stosowanie podstawowych zwrotów perswazyjnych podczas rozmowy z klientem. Poruszone zostaną też podstawowe prawa klienta i zakres odpowiedzialności pracownika w oparciu o Kodeks Cywilny, Prawo Ochrony Konsumenta

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Efektywna obsługa reklamacji 1

Korzyści dla uczestników:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy mają świadomość roli reklamacji we współczesnym świecie, zdobędą przekonanie, że reklamacje można (należy) traktować jako prezent. Potrafią pozytywnie wykorzystać informacje zawarte w reklamacjach jako źródło doskonalenia jakości produktów i usług, znają i potrafią wykorzystywać model telefonicznej obsługi klienta reklamacyjnego. Są w stanie umiejętnie wykorzystać wytyczne zawarte w Normie PN- ISO w procesie postępowania z reklamacjami.

Tematyka szkolenia

 • Czym jest reklamacja?
 • Formuła „prezentu” w ośmiu krokach
 • Poznaj punkt widzenia klienta wnoszącego reklamację
 • Reklamacja to koszt czy inwestycja?
 • Etapy gniewu i techniki jego ujarzmiania
 • Elementy asertywnego reagowania na krytykę klienta
 • Rola języka pozytywnego w komunikacji
 • Dostrajanie się do klienta
 • Reklamacja na piśmie jako dzwonek alarmowy
 • Przyczyny i skutki reklamacji pisemnych
 • Jak wykorzystać wady i zalety reklamacji pisemnych?
 • Struktura ‘siedmiu kroków w odpowiedziach na reklamacje rozpatrzone pozytywnie i negatywnie
 • Podstawowe zasady telemarketingu
 • Diagnoza potrzeb i podstawy negocjowania
 • Zabezpieczanie relacji z rozmówcą
 • Typologia osobowości zgodnie z posiadanym systemem reprezentacji
 • Preferowane metaprogramy jako wyznaczniki odmiennych typów klientów
 • Proces reklamacji wewnętrznych w firmie to także prezenty
 • Dlaczego reklamacje od pracowników to także prezenty?
 • Kompetencje pracowników bezpośredniej obsługi
 • Monitoring

Metody prowadzenia szkolenia:

1. Szkolenie w 60% stanowią:

 • stymulowanie pytań do dyskusji grupowych
 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe
 • case study – omawianie studium przypadków i ich wnikliwa analiza
 • budowanie interakcji podczas dyskusji
 • praca w grupach, prowadząca do wykorzystanie zdobytej wiedzy na praktyczne działanie

2. Szkolenie w 40 % stanowią:

 • mini wykłady jako wprowadzenie do zagadnień
 • prezentacje i demonstracje trenera
 • materiał szkoleniowy, będący uzupełnieniem wiedzy

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page