Skip links

Stres i zarządzanie emocjami

Emocjonalne wyczerpanie, nadmierny dystans wobec osób i spraw, którym się służy, aż do utraty zaangażowania zawodowego – to powszechnie doświadczane przejawy syndromu wypalenia zawodowego. Jego efektem może być przedmiotowe traktowanie klientów, petentów, współpracowników. Praca przestaje dawać satysfakcję, a my przestajemy się rozwijać zawodowo, czujemy się przepracowani i niezadowoleni z wykonywanego zajęcia, które niegdyś sprawiało nam przyjemność. Jest to wynik wypalania się, czyli stresu występującego na skutek przepracowania.

Stres i zarządzanie emocjami jest “warsztatem”, a więc skoncentrujemy się głównie na praktycznych narzędziach, które można zastosować natychmiast do samego siebie, zamiast mówić sobie po raz kolejny: “Od jutra…” Mam nadzieję, że dwa dni poświęcone wytężonej pracy nad sobą, przyniosą Państwu zamierzone rezultaty w postaci większej efektywności w działaniu.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Stres i zarządzanie emocjami

Grupa docelowa:

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców niezależnie od ukierunkowania zawodowego i służbowego, bowiem tematyka ma charakter powszechnie obowiązujący.

Cele szkolenia:

Rozwijanie indywidualnych umiejętności w radzeniu sobie ze stresem, poznanie indywidualnych reakcji na stres, poznanie technik redukujących wpływ stresu, zdobycie umiejętności przygotowania się do sytuacji stresowych, poznanie wpływu stresu na zachowanie zespołów oraz nauka relaksacji i sposobów odreagowania stresu

Korzyści dla uczestników:

Po szkoleniu uczestnicy nauczą się identyfikować: własne źródła odczuwanego stresu, swoje reakcje na sytuacje stresotwórcze. Oprócz tego, obniżą intensywność przeżywanych negatywnych emocji, zmienią własne sposoby myślenia generującego stres oraz wzmocnią swoje zasoby fizyczne i psychiczne. Dodatkowo, zastanowią się jak dokonać możliwych i koniecznych zmian w otoczeniu, aby zmniejszyć stres.

Tematyka szkolenia

 • postawa pro-aktywna i dokonywanie zmian w otoczeniu
 • dokonywanie zmian w myśleniu
 • styl myślenia – optymistyczny czy pesymistyczny
 • kontrola dialogu wewnętrznego
 • analiza własnego stylu zachowania wg Marstona
 • budowanie stanu pewności siebie
 • redukcja niepożądanego stresu i tremy

 

 • dysocjacja, czyli technika “dystansowania się”
 • wizualizacja
 • wyciszanie
 • muzykoterapia
 • identyfikacja stresorów występujących w miejscu pracy
 • czynniki odporności na stres
 • warunki osiągania satysfakcji w pracy
 • instytucjonalne uwarunkowania efektywności pracowników
 • syndrom wypalenia zawodowego (symptomy i objawy)
 • przeciwdziałanie i sposoby wystąpienia wypalenia zawodowego

 

 • postawy wobec innych wg. Berne’a
 • informacja zwrotna model AID
 • reguły informacji zwrotnej
 • Prośba i odmawianie
 • Asertywne chwalenie a przełamywanie barier stresujących

Metody prowadzenia szkolenia:

Szkolenie ma charakter treningu umiejętności – podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji, następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne, biorą udział w symulacjach, rozwiązują testy pozwalające dokonać samooceny umiejętności. Stosowane metody dydaktyczne to: analiza przypadku, grupowe i indywidualne rozwiązywanie problemów, symulacje, gry menedżerskie, testy, dyskusja moderowana i prezentacja trenera.

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page