Skip links

SAVOIR VIVRE w biznesie

protokół dyplomatyczny a etykieta

Cele  szkolenia

Niniejsze szkolenie ma na celu przybliżenie zarówno menedżerom, jak też wszelkim pracownikom administracji państwowej różnego szczebla oraz innych branż, zasad i zwyczajów obowiązujących zarówno w kontaktach zawodowych, jak i towarzyskich -z jednej strony w codziennej pracy zawodowej, z drugiej zaś podczas coraz częstszych szerokich kontaktów międzynarodowych. Poznanie tych zasad przyjętych i powszechnie stosowanych w świecie dyplomacji i biznesie może okazać się przydatne każdemu, komu zależy aby umieć się znaleźć w różnych sytuacjach, a także uniknąć niezręcznych bądź kłopotliwych sytuacji w codziennym funkcjonowaniu.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn SAVOIR VIVRE w biznesie

Grupa docelowa

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców niezależnie od ukierunkowania zawodowego i służbowego, bowiem tematyka ma charakter powszechnie obowiązujący.

Korzyści dla uczestników

Szkolenie specjalistyczne z zakresu “Protokołu Dyplomatycznego i Etykiety”. Savoir Vivre w biznesie, administracji, turystyce i hotelarstwie. Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców niezależnie od ukierunkowania zawodowego i służbowego, bowiem tematyka ma charakter powszechnie obowiązujący.

Tematyka szkolenia

 • historia protokołu dyplomatycznego
 • formy dyplomatyczne
 • podstawowe zasady protokołu dyplomatycznego
 • przywileje i immunitety
 • język dyplomatyczny
 • korespondencja dyplomatyczna
 • flaga państwowa
 • godło narodowe
 • ceremoniały
 • zasady precedencji
 • stopnie dyplomatyczne
 • stopnie konsularne
 • zastosowanie protokołu dyplomatycznego i dobre obyczaje w administracji
 • jak budować swój autorytet i zespołu
 • zasady postępowania we współpracy i kontaktach z podwładnymi
 • organizacja pracy zespołu
 • prowadzenie narad
 • sekretariat i jego funkcje
 • etykieta w administracji
 • zasada pierwszeństwa
 • tytułowanie
 • tytułomania w Polsce jako negatywne zjawisko
 • Część pierwsza
  – formy i organizacja zebrań
  – kultura języka polskiego
  – poprawna polszczyzna i właściwe akcentowanie wyrazów
  – bezwzględne stosowanie zasady poprawności porozumiewania w języku ojczystym
 • Część druga
  – protokół i zachowanie przy stole rozmów
  – podpisywanie umów
  – podstawowe zasady korespondencji
  – redagowanie i adresowanie
 • Część trzecia
  – bilety wizytowe
  – rodzaje biletów
  – bilety urzędowe
  – bilety kombinowane
  – bilety wspólne
  – funkcje biletów wizytowych
  – zasady używania i przechowywania

Metody prowadzenia szkolenia:

Zajęcia obejmują mini wykłady oraz trening psychologiczny oparty na technikach pracy z grupą oraz:

 • zajęcia warsztatowe
 • ćwiczenia
 • dyskusja moderowana
 • testy
 • symulacje
 • warsztat z wykorzystaniem kamery

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page