Skip links

Rozwój osobisty i zawodowy – wykorzystaj swój potencjał maksymalnie

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym. Dla firm może stanowić bardzo ważny element w polityce motywowania i rozwoju swoich pracowników. Może być elementem w budowaniu kultury organizacyjnej opartej na nieustannym poszerzaniu kompetencji i samorozwoju pracowników.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Rozwój osobisty i zawodowy

Grupa docelowa:

Osoby, które wiele osiągnęły w życiu osobistym i zawodowym, a chcą ukierunkować dalszą karierę i własny rozwój, jak i te, które zaczynając pracę zawodową chcą w mądry sposób obrać swoją ścieżkę kariery. Wszyscy, którzy są zainteresowani samorozwojem i zwiększeniem wiedzy na temat swoich najmocniejszych stron z zastosowaniem uznanych narzędzi, osoby, które chcą lub z racji wykonywania swojego zawodu wręcz powinny wykazywać się wysoką samoświadomością samego siebie oraz przewidywania swoich zachowań. Osoby, którym zależy na poprawie adekwatnego zrozumienia zachowań i emocji innych osób, a także swoich postaw wobec tych osób (zrozumienie dlaczego z jednymi osobami łatwiej się nam współpracuje się, a z innymi gorzej) oraz dla wszystkich, którym zależy na poprawie współpracy w grupie, lepszym poznaniu się i integracji

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zrozumienie filozofii ciągłego doskonalenia się i konieczności całościowego patrzenia na swój rozwój, autoanaliza, lepsze poznanie swoich mocnych stron w takich obszarach, jak:  typ osobowości i temperamentu, pełniona rola/role w grupie czy motywacja. Szkolenie ma na celu również uzmysłowienie praktycznej roli poznania swojego typu osobowości dla efektywnej pracy w zespole i relacji międzyludzkich oraz poprawę współpracy w grupie poprzez zrozumienie zarówno swoich cech i zachowań, jak i cech i zachowań innych osób, mających wpływ na efektywność współpracy czy też stworzenie mapy kariery i planu rozwoju indywidualnego

Korzyści dla uczestników:

Na poziomie umiejętności uczestnicy będą wiedzieli jak łatwiej współpracować z innymi, dzięki zrozumieniu różnorodności cech i zachowań kluczowych dla dobrej współpracy, rozpoznać podstawowe sposoby przejawiania się różnych typów osobowości u innych czy stworzyć własną mapę kariery i rozwoju osobistego w oparciu o techniki kreatywnego myślenia.

Na poziomie wiedzy uczestnicy będą znać swoje mocne strony oraz element rozwojowe oraz sposoby, jak to wiedzę wykorzystać w praktyce, swój typ osobowości i implikacje jakie niesie on ze sobą w ich kontaktach z ludźmi, sposobem patrzenia na świat oraz w życiowych decyzjach i wyborach

Na poziomie postaw uczestnicy szkolenia uświadomią sobie jak znacząca jest dbałość o swój rozwój i odpowiednie kierowanie własną karierą. Zrozumieją, że człowiek to istota o ogromnym potencjale, a jego wykorzystanie zależy od nich samych.

Tematyka szkolenia

 • Czym jest osobowość i temperament?
 • Osobowość a kompetencje zawodowe
 • Wpływ cech osobowości i temperamentu na potencjał zawodowy człowieka
 • Szesnaście typów osobowości i temperamentu w koncepcji MBTI (the Myers-Briggs Type Indicator), opartej na osiągnięciach C. G. Junga
 • Określanie typu osobowości
 • Czynniki motywujące do pracy osoby o różnych typach osobowości i temperamentu
 • Dobór pracowników do zadań/ projektów w zależności od cech osobowości i temperamentu
 • Rola dopasowania/komplementarności cech osobowości i temperamentu w zespole zadaniowym/projektowym
 • Cechy osobowości, temperamentu, motywacja i role w grupie, a ścieżka kariery
 • Analiza oczekiwań uczestników szkolenia
 • Osobowość czy kompetencje? – debata oksfordzka; zadanie praktyczne grupowe
 • Analiza własnych cech osobowości i charakteru – autoanaliza z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych
 • Profil mojego najlepszego pracownika/ współpracownika – zadanie indywidualne
 • Jak poznać z jakim „typem osobowościowym” rozmówcy mam do czynienia? Opracowanie prostych technik diagnostycznych
 • Dopasowanie pracownika do ról w zespole i typu stanowiska – zadanie symulacyjne
 • Identyfikowanie i odkrywanie czynników motywujących do pracy osoby z różnym typem osobowości- zadanie grupowe
 • Opracowanie indywidualnej strategii motywowania, kontrolowania i organizacji pracy dla swojego „trudniejszego” podwładnego – zadanie indywidualne, symulacja
 • Opracowanie planu rozwijania swoich mocnych stron – zadanie indywidualne i grupowe, dyskusja
 • Moja mapa kariery – ćwiczenie indywidualne

Metody prowadzenia szkolenia:

 • Interaktywne, warsztatowe techniki pracy (praca w grupach, odgrywanie ról, scenki, ćwiczenia, dyskusja moderowana)
 • Miniwykłady
 • Metody twórczego myślenia (np.: burza mózgów, używanie metafor, metoda circept itp)
 • Lodołamacze, krótkie ćwiczenia aktywizujące
 • Korzystanie z doświadczeń uczestników w poszukiwaniu najlepszych wzorców
 • Praca z kamerą lub dyktafonem (nagrywanie scenek oraz analiza nagranego materiału) – opcjonalnie, w zależności od potrzeb i nastawienia grupy

Szczegółowy program szkolenia skonstruowany w oparciu o cykl uczenia się osób dorosłych – cykl Kolb’a, w którym uczestnicy szkolenia wielokrotnie przechodzą przez jego kolejne etapy. Zasadniczym celem takiego procesu edukacyjnego jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych, a zarazem niezbędnych w działaniu. Zostają więc dobrane takie sposoby nauczania, aby podstawy teoretyczne zostały przekazane niejako w tle, umożliwiając samodzielne rozwijanie nabytych umiejętności.

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page