Skip links

Komunikacja interpersonalna

Jak odnosić sukcesy w relacjach z innymi

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które chcą zwiększyć skuteczność w komunikacji interpersonalnej zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym, ze szczególnym uwzględnieniem osób, których praca polega na kontaktach z klientami (wewnętrznymi i zewnętrznymi).

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Komunikacja interpersonalna

Cele  szkolenia

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z pojęciem procesu komunikacji interpersonalnej
 • Doskonalenie kompetencji w zakresie budowania skutecznych komunikatów werbalnych i niewerbalnych
 • Przedstawienie i przećwiczenie podstawowych technik aktywnego słuchania
 • Dostarczenie informacji o asertywnych wzorcach zachowań i o korzyściach płynących z tego typu zachowań
 • Przećwiczenie zachowań asertywnych, zadawania pytań, aktywnego słuchania, konstruowania skutecznych komunikatów w różnych życiowych sytuacjach i wspólne poszukiwanie najlepszych wzorców

Korzyści dla uczestników

Na poziomie umiejętności uczestnicy będą wiedzieli jak: zastosować poznane techniki aktywnego słuchania (precyzowanie, parafrazowanie, zadawanie pytań.Rozpoznać typy zachowań rozmówcy w sytuacjach problemowych. Oprócz tego, uczestnicy będą w stanie rozpoznać typ rozmówcy po sposobie jego wyrażania się (wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy) a także sformułować prawidłowy asertywny komunikat (informacja zwrotna, krytyka, odmowa) i rozpoznawać oznaki pseudosłuchania.

Na poziomie wiedzy uczestnicy będą znać zasady budowania skutecznych komunikatów, poznają techniki aktywnego słuchania (parafrazowanie, doprecyzowanie, zadawanie pytań). Pokażemy zasady mowy ciała wzmacniające przekaz werbalny oraz wybrane techniki asertywne w komunikacji.

Na poziomie postaw uczestnicy szkolenia uświadomią sobie jak znacząca jest prawidłowa komunikacja interpersonalna w życiu każdego człowieka oraz jak wiedza na ten temat może pomóc w osiąganiu zamierzonych celów. Poprzez poznanie i zrozumienie przeszkód w komunikacji łatwiej będą rozpoznawać u siebie i innych te momenty w komunikacji, które mogą zadecydować o sukcesie w porozumieniu i osiągnięciu rozwiązania sytuacji problemowych. Zrozumieją również, że sztuki komunikacji można się nauczyć i będą przekonani o celowości kształtowania i doskonalenia własnych umiejętności komunikacyjnych. Zdobyta wiedza i umiejętności przydatne będą zarówno w życiu zawodowym (w komunikacji w zespole, z klientem wewnętrznym i zewnętrznym) jak i prywatnym.

Tematyka szkolenia

 • Najważniejsze elementy procesu komunikacji
 • Doskonały proces komunikacji interpersonalnej
 • Filtry i zakłócenia w procesie komunikacji
 • Komunikowanie jedno- i dwukierunkowe
 • Formy komunikacji międzyludzkiej
 • Rodzaje komunikacji pozawerbalnej
 • Zasady skutecznej komunikacji niewerbalnej
 • Rodzaje ekspresji w komunikacji werbalnej
 • Zasady budowania skutecznych komunikatów
 • Komunikowanie a typ odbiorcy/klienta
 • Jak sobie radzić z pułapkami językowymi w kontakcie z klientem
 • Słuchanie prawdziwe a pseudosłuchanie
 • 4 kroki skutecznego słuchania
 • Bariery aktywnego słuchania
 • Techniki aktywnego słuchania
 • Parafrazowanie
 • Doprecyzowanie
 • Zadawanie pytań
 • Odzwierciedlenie i dopasowanie się do rozmówcy
 • Komunikat typu „JA”
 • Cele informacji zwrotnej
 • Rodzaje informacji zwrotnej
 • Nieskuteczne strategie wpływania na innych
 • Skuteczne strategie wpływania na innych
 • Przekaz perswazyjny
 • Postawy wobec świata i ludzi (agresywna, uległa, lekceważące, asertywna – wygrana/wygrana)
 • Asertywna odmowa i obrona swoich praw
 • Technika „zdartej płyty”
 • Asertywna krytyka i odpowiedź na krytykę

Metody prowadzenia szkolenia:

 • Interaktywne, warsztatowe techniki pracy (praca w grupach, odgrywanie ról, scenki, ćwiczenia, dyskusja moderowana)
 • Miniwykłady
 • Metody twórczego myślenia (np.: burza mózgów, używanie metafor, metoda circept itp)
 • Lodołamacze, krótkie ćwiczenia aktywizujące
 • Korzystanie z doświadczeń uczestników w poszukiwaniu najlepszych wzorców
 • Praca z kamerą lub dyktafonem (nagrywanie scenek oraz analiza nagranego materiału) – opcjonalnie, w zależności od potrzeb i nastawienia grupy

 

Szczegółowy program szkolenia skonstruowany w oparciu o cykl uczenia się osób dorosłych – cykl Kolb’a, w którym uczestnicy szkolenia wielokrotnie przechodzą przez jego kolejne etapy. Zasadniczym celem takiego procesu edukacyjnego jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych, a zarazem niezbędnych w działaniu. Zostają więc dobrane takie sposoby nauczania, aby podstawy teoretyczne zostały przekazane niejako w tle, umożliwiając samodzielne rozwijanie nabytych umiejętności.

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page