Skip links

Autoprezentacja – wystąpienia publiczne

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla kadry kierowniczej, pracowników działów kadrowych oraz dla wszystkich, których praca polega na kierowaniu zespołem ludzkim oraz tych którzy chcą pracować według najnowszych metod ZZL.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Autoprezentacja – wystąpienia publiczne

Cele  szkolenia

Uzyskanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności na temat:

 • świadomego kształtowania własnego wizerunku
 • rozpoznawania swoich słabych i mocnych stron podczas wystąpień i prezentacji
 • dopasowania formy wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy komunikatu
 • kontroli przebiegu prezentacji i zainteresowania słuchaczy
 • pokonywania stresu związanego z wystąpieniami przed audytorium

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy szkolenia, dzięki uczestnictwu w warsztacie między innymi z wykorzystaniem kamery, nabędą praktyczne umiejętności niezbędne do budowania pożądanego wizerunku w wystąpieniach publicznych, poznają zasady efektywnej komunikacji i wpływania na odbiorców komunikatów. Nauczą się projektować prezentację uwzględniając poprawność określenia celów i doboru metod. Zdiagnozują swoje własne style prowadzenia prezentacji i na podstawie zdobytej wiedzy określą ich efektywność w zależności od stawianych celów i rodzaju audytorium.Szkolenie przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za przygotowywania i prowadzenie różnego rodzaju prezentacji i wystąpień, jak również dla pracowników mających kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym w procesie funkcjonowania organizacji.

Tematyka szkolenia

Metody prowadzenia szkolenia:

Zajęcia obejmują mini wykłady oraz trening psychologiczny oparty na technikach pracy z grupą oraz:

 • zajęcia warsztatowe
 • ćwiczenia
 • dyskusja moderowana
 • testy
 • symulacje
 • warsztat z wykorzystaniem kamery

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page