Skip links

Rola managera restauracji jako lidera

Szkolenie jest narzędziem podnoszenia kwalifikacji pracowników na wszystkich szczeblach. Dla kadry zarządzającej będzie ono przypomnieniem zasad, porównaniem własnej zdobytej wiedzy z założeniami popartymi praktyczną wiedzą. Dla pracowników niższego szczebla możliwość rozwoju osobistego. Dla firm jednym z elementów motywacji pracowników, poprzez budowanie trwałych relacji z pracownikiem, jak również zbudowanie lojalnego zespołu ludzi.

Cel szkolenia

Zdobycie bądź podniesienie kwalifikacji w zarządzaniu biznesem gastronomicznym, budowanie zespołu, rozliczenia, umiejętności zarządzania kosztami, personelem, wypracowanie własnego stylu zarządzania. Podstawowe zagadnienia z systemu HACCP.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Rola managera restauracji jako lidera

Korzyści dla uczestników:

Nabycie wiedzy z zakresu zarządzania jednostką gastronomiczną z uwzględnieniem kontroli kosztów, planowania, budowania zespołu. Podniesienie motywacji pracowników poprzez rozwój ich samych, jak również świadomości organizacyjnej i zależności między zyskiem a kosztami. Szkolenie przyniesie szerokie spojrzenie na wszystkie aspekty zarządzania od budowania relacji z dostawcami, pracownikami a skończywszy na klientach

Grupa docelowa:

Szkolenie kierowane do kadry zarządzającej restauracją, osób pragnących podnosić swoje kwalifikacje, przedsiębiorców prowadzących własne restauracje, firm pragnących podnoszenia kwalifikacji pracowników jako jeden z elementów motywacji.

Tematyka szkolenia

 • Umiejętności Przywódcze – zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie poprzez cele
 • Informacja zwrotna
 • Motywacja Pracowników
 • Coaching
 • Nagany i pochwały
 • Rozwiązywanie problemów – pracowniczych i z klientami
 • Style zarządzania
 • Formalności związane z zatrudnianiem pracowników
 • Elementy Prawa Pracy
 • Obowiązki pracownika i pracodawcy
 • Rodzaje umów o pracę
 • Zasady udzielania urlopów
 • Szkolenia i awanse. Wynagrodzenie, premie i podwyżki
 • Zarządzanie restauracją
 • Funkcjonalność zakładu gastronomicznego
 • Wyposażenie restauracji
 • Sanepid i jego wymagania
 • Koncesja i sprzedaż alkoholu
 • Zawieranie umów z dostawcami
 • Organizowanie przyjęć bankietowych
 • Elementy promocji i reklamy
 • Rozliczanie restauracji, remanenty, inwentaryzacje
 • Komputerowe systemy sprzedażowe
 • Zarządzanie kosztami. – podział kosztów, podstawy kosztów, rachunek zysków i strat
 • Zarządzanie czasem – układanie grafików, delegowanie zadań
 • Obsługa Gościa
 • Sugestywna sprzedaż
 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji z gośćmi
 • Podstawy wdrożenia GMP, GHP i HACCP w prawodawstwie polskim i europejskim
 • Definicje i terminologia GMP GHP i HACCP
 • Wymagania dla GMP i GHP
 • Tworzenie dokumentacji GMP i GHP
 • Tworzenie dokumentacji HACCP
 • Dokumentacja HACCP – warsztaty
 • Kontrola Sanitarna a HACCP

Metody prowadzenia szkolenia:

Zajęcia mają charakter praktyczny. Teoria służy jedynie wprowadzeniu w temat. Wszystkie zagadnienia stają się w ten sposób przedmiotem ćwiczeń i stanowią źródło głębszej obserwacji i analizy. Zakres ćwiczeń jest elastycznie dostosowywany do specyfiki pracy danej grupy uczestników szkolenia.

 • prezentacja
 • dyskusja
 • metody aktywne i ćwiczenia praktyczne.

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page