Skip links

Przepis na sukces w marketingu obiektu hotelowego

Celem szkolenia jest uświadomienie, jakich kanałów dystrybucji nie wykorzystuje twój HOTEL. Pokazanie, jak przygotować kreację reklamowa twojego hotelu, aby w dobie konkurencji skutecznie wyróżniać się na rynku.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Przepis na sukces w marketingu obiektu hotelowego

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest uświadomienie, jakich kanałów dystrybucji nie wykorzystuje twój HOTEL. Pokazanie, jak przygotować kreację reklamowa twojego hotelu, aby w dobie konkurencji skutecznie wyróżniać się na rynku. Poruszone zostaną również zagadnienia zaprezentowania nowych sposobów komunikacji z rynkiem i nowoczesnych metod sprzedaży w hotelarstwie, identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z hoteli, służąca nakreśleniu kierunków komunikacji marketingowej poszczególnych obiektów. Omówiona zostanie również idea nieustannego „samodoskonalenia i podnoszenia kwalifikacji o najnowsze trendy w marketingu ”stanowi motyw przewodni szkolenia. Dodatkowo, uczestnicy szkolenia uzyskają możliwość wymiany doświadczeń.

Tematyka szkolenia

1. Powitanie i przedstawienie się

2. Cel i agenda

3. Zasady – ustalenie “kontraktu” szkoleniowego

1. Marketing tradycyjny a marketing 3.0 – benchamrk

2. Marketing relacji a marketing emocjonalny – znaczenie marki I jej autentyczności

3. Model 3 I, DNA marki i elementy CSR

1. Analiza SWOT, analiza konkurencji, analiza cen konkurencji- case studies

2. Docelowe segmenty rynkowe i sposoby dystrybucji

3. Polityka handlowa – sezony i siatka cen dla poszczególnych segmentów rynkowych

1. Marketing Internetowy i media społecznościowe – benchmark

2. Strona domowa hotelu- estetyka a postulaty SEO i funkcja sprzedaży

3. CRS – dzisiejsze must be w zakresie systemów rezerwacji internetowej

1. Direct marketing – na przykładach ofert handlowych hoteli reprezentowanych przez uczestników

2. Promocja, reklama i działania wspierające sprzedaż – event Marketing, buzz marketing

3. Metafory w marketingu – nowe podejście do konstrukcji pakietów – elementy NLP

1. Struktura organizacyjna i zakresy obowiązków pracowników marketingu

2. Zarządzanie przez cele, kontrola skuteczności ofert

3. Zarządzanie ceną – praca na cenie dnia w tym elementy revenue management

1. Podsumowanie – przypomnienie poznanych wiadomości i umiejętności

2. Certyfikaty, test sprawdzający

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page