Skip links

Profesjonalna obsługa klienta SPA podstawą osiągnięcia sukcesu i zaistnienia na rynku usług ekskluzywnych

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Profesjonalna obsługa klienta SPA

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zaprezentowanie i przekazanie wiedzy praktycznej dotyczącej tematyki obsługi klienta w obiekcie Spa. Celem nadrzędnym natomiast jest podniesienie skuteczności rozmów z klientami oraz wielkości sprzedaży przez zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu ich obsługi. Uczestnicy poznają podstawy z tematyki tak obsługi klienta w warunkach normalnych jaki i w warunkach konkurencji rynkowej, oraz, co ważne, w sytuacjach wyjątkowych. Priorytetem jest zapoznanie osób uczestniczących w szkoleniu z tematyką tworzenia procedur Manual Spa – obsługi klienta na każdym poziomie zarządzania oraz kontaktu z nim. Poruszona zostanie kwestia strategicznego podejścia do tworzenia ofert kalendarzowych i nagłych, jakie nie zostały przewidziane w kalendarzu sprzedażowym Spa. Ważnym elementem jest wskazanie drogi i rodzaju rozmów z klientami potencjalnymi oraz już znajdującymi się w bazie Spa. Praktyczne warsztaty to sprawdzian zdobytej wiedzy na przestrzeni tych kilku dni szkoleniowych. Pozwolą one prowadzącemu na sprawdzenie poziomu wiedzy przekazywanej w stosunku do faktycznie przyjętej..

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy zostaną przeszkoleni w skutecznych i sprawdzonych technikach wielopoziomowej obsługi klienta obiektu Spa. Pozna tajniki podejścia do klienta w licznych sytuacjach jakie w jego karierze mogą mieć miejsce. Przede wszystkim przekazana zostanie mu wiedza z tworzenia Biblii Spa – Operation Manual – przez wielu nazywaną odpowiednikiem systemu ISO dla obiektów Spa. Także wskazana zostanie droga tworzenia oferty dla konkretnych, pojedynczych lub instytucjonalnych, klientów. Uczestnicy poza tym zyskają wiedzę jak radzić sobie z klientem trudnym, problemowym oraz jak w sytuacjach przez niego kreowanych się zachować. Poruszona zostanie także tematyka języka stosowanego w Spa, to jakim słownictwem należy a jakim absolutnie nie posługiwać się w obiekcie.

Tematyka szkolenia

1. Kim jest nasz potencjalny klient Spa?

2. Klient Spa – co powinniśmy oferować w standardzie obsługi z ramienia usług ekskluzywnych?

3. Obsługa klienta – recepcja – pierwszy kontakt, pierwsze wrażenie

4. Recepcja Spa – procedura obsługi klienta

 

 • Rozmowa telefoniczna
 • Rozmowa bezpośrednia
 • Charakterystyczne zwroty – jakie używać a jakie są niedopuszczalne

 

5. Zadania recepcji Spa

 

 • Planowanie zabiegów – mechanizm poznawczy i strategiczny
 • Kontakt z klientem

 

6. Terapeuta – kosmetolog – zasady obsługi klienta

 

 • Procedura obsługi klienta przez personel wykonawczy
 • Wskazanie najczęściej popełnianych błędów w polskich Spa a propos obsługi klienta przez personel zabiegowy
 • Filozofia obiektu dla klienta Spa i pracowników
 • Marketing wewnątrz obiektu

1. Manual Spa spisem procedur obsługi klienta – tworzenie krok po kroku

2. Czym jest Manual Spa

3. Kolejne kroki w tworzeniu doskonałego dokumentu

4. Podział obowiązków podstawą skutecznej obsługi klienta wynikającej z manuala

5. Manual Spa – żyjącą biblią naszego Spa

6. Procedury dodatkowe wynikające z Manual Spa wg których obsługiwany jest klient

1. Tworzenie oferty dla klienta pojedynczego

 

 • Oferty całoroczne
 • Oferty okazjonalne
 • Propozycje działań w sytuacjach nagłych – budowanie grupy odbiorców w warunkach nieprzewidzianych

 

2. Tworzenie oferty dla klienta instytucjonalnego

3. Organizacja spotkań i eventów

4. Programy lojalnościowe dla klientów

1. Kim jest klient problemowy?

2. Jak reagować na niecodzienne sytuacje?

3. Zasady zachowania i możliwe reakcje personelu

4. Ważna rola rezydenta Spa

5. Problemowy klient, czy zakłopotany pracownik – kto jest najważniejszy?

6. Problematyka molestowania i jego prób w Spa – jak reagować?

Metody prowadzenia szkolenia:

Metodyka/techniki stosowane podczas szkolenia (wykład, gdy, symulacje, ćwiczenia, scenki itp.). Zostanie zaprezentowana wiedza w sposób następujący:

 • prelekcje
 • wykłady
 • prezentacje multimedialne
 • warsztaty praktyczne na “żywym organizmie”.

 

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page