Skip links

Komunikacja wewnętrzna w pozytywnym kreowaniu wizerunku hotelu

Cele szkolenia:

Uczestnicy zapoznają się ze znaczeniem kanałów percepcyjnych poszczególnych typów odbiorców i praktycznymi sposobami wykorzystania ich. Poznają wpływ poprawnej gestykulacji oraz sposoby kierowania uwagą odbiorców za pomocą gestykulacji oraz postawy ciała w kreowaniu wizerunku hotelu. Nauczą się poprawnie wyznaczać granice osobiste odbiorców.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli jak: rozpoznać różnice w stylach komunikacji innych ludzi, dostosować swój styl porozumiewania się do innych,  aktywnie słuchać, precyzować konkretnie myśli i informacje, rozpoznawać stan emocjonalny rozmówcy, rozpoznać konflikty i nieporozumienia, posługiwać się technikami reakcji na sytuację konfliktową, posługiwać się technikami udzielania informacji zwrotne oraz  budować asertywne komunikaty (wyrażanie własnego zdania, prośba, odmowa).

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Komunikacja wewnętrzna w kreowaniu wizerunku hotelu

Sztuka komunikacji międzyludzkiej i porozumiewania się jest jednym ze sposobów podnoszenia jakości naszego życia. Sukces osobisty zależy w dużej mierze od zdolności porozumiewania się. Zdolności te można i trzeba rozwijać, udoskonalać i ćwiczyć wraz z pojawianiem się nowej wiedzy na temat tego, w jaki ludzie odbierają i interpretują komunikaty przekazywane im przez innych. Także w naszym życiu prywatnym i zawodowym pojawiają się coraz bardziej złożone sytuacje, a to wymaga od nas poznawania i zastosowania nowych technik i sposobów porozumiewania się. I w końcu, zgodnie z zasadą wolności i możliwości, im większa nasza wiedza i bogatszy repertuar naszych zachowań tym większa nasza skuteczność, lepsze radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych. Szkolenie z skierowane jest do kadry kierowniczej . Szkolenie jest także doskonałą okazją na konfrontację z samym sobą, okazją do zastanowienia się, czego naprawdę chcemy, co naprawdę robimy i na ile nasze umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z pracownikami, klientami są rozwinięte. ,,Komunikacja wewnętrzna w pozytywnym kreowaniu wizerunku hotelu’’ jest ,,warsztatem’’, a więc skoncentrujemy się głównie na praktycznych narzędziach, które można zastosować natychmiast do samego siebie, zamiast mówić sobie po raz kolejny:’’ Od jutra…’’ Mam nadzieję, że dwa dni poświęcone wytężonej pracy nad sobą, przyniosą Państwu zamierzone rezultaty w postaci większej efektywności w działaniu i umiejętności interpersonalnych.

Tematyka szkolenia

 • Twój wygląd też mówi
 • Zasada 55-38-7 – pokazanie modelu
 • Elementy mowy ciała a nastawienie rozmówcy
 • Jak utrzymać zainteresowanie z naszym rozmówcą?
 • Zasady utrzymywania kontaktu wzrokowego z odbiorcą

 

 • aktywne słuchanie
 • słyszenie i rozumienie

 

 • komunikacja jedno i dwustronna
 • komunikacja formalna i nieformalna
 • bariery w przekazywaniu informacji
 • zasady budowania komunikatu
 • zadawanie pytań a pewność siebie

 

 • analiza własnego stylu zachowania wg. Marstona oraz dopasowanie własnego stylu do danej osoby
 • sposoby dopasowywania treści oraz formy do danego odbiorcy
 • budowanie stanu pewności siebie
 • redukcja niepożądanego stresu i tremy

 

 • postawy wobec innych wg. Berne’a
 • informacja zwrotna model AID
 • reguły informacji zwrotnej a wpływ na budowanie wizerunku
 • Prośba i odmawianie

 

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page